مشهد 37632230-051 تهران 71057637-021

خبر های بانکی


ارشیو اخبار بانکی

 
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
 
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
 
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
 
پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
 
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
 
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
 
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
 
یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
 
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵
 
پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
 
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴
 
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴
 
یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
 
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳
 
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳
 
جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳
 
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳
 
جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲
 
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
 
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲
 
پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲
 
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲
 
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
مشروح خبر های بانکی

تاریخ خبر : شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸

رمز دوم یکبار مصرف از ابتدای دی ماه اجباری میشود ؟

اجبار از دی ماه

همتی تاکید کرد که مسئولیت حفاظت از اطلاعات مشتریان به عهده بانک‌هاست و هرگونه ضرر و زیان وارده از این ناحیه به عهده آن‌هاست.

به گفته او، بانک‌ها اطلاع‌رسانی در خصوص مزایای استفاده از رمز پویا را آغاز کرده‌اند و در حال حاضر رمز ایستا و رمز پویا توامان فعال هستند اما مشتریان به دلیل راحتی، ترجیح می‌دهند از رمز ایستا استفاده کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه رمز ایستا باید به گونه‌ای غیرفعال شود که موجب نگرانی مشتریان، در دریافت روزانه بیش از ۱۰ میلیون خدمت نشود، تصریح کرد که تعدادی از بانک‌ها هنوز به سرویس شاهکار برای انطباق شماره ملی و موبایل مشتریان خود متصل نیستند.

به گفته همتی، بانک مرکزی یک سیستم متمرکز مبتنی بر پیامک راه‌اندازی کرده است، اما اتصال تمامی بانک‌ها به آن تا ابتدای دی‌ماه فرصت نیاز دارد و عملا اجباری‌شدن رمز دوم یک‌بار مصرف تا دی‌ماه زمان می‌برد.

  • ۳۳ هزار تومان هزینه برای یکسال

در این بین مشخص نیست که اگر اجباری کردن رمز دوم پویا با مشکلاتی از جمله نداشتن گوشی‌های تلفن همراه هوشمند مواجه است، چطور برخی از بانک‌ها رمز دوم پویا را اجباری کرده‌اند؟ از سوی دیگر یکی از مشکلاتی که پیش از این گفته می‌شد، هزینه زیادی بود که وزارت ارتباطات قرار بود از بانک‌ها برای تایید شماره تلفن افراد با کد ملی بگیرد که مشخص نیست این هزینه کاهش یافته یا خیر؟

همچنین راه‌اندازی خدمات رمز دوم پویا در برخی بانک‌ها حدود ۳۳ هزار تومان هزینه دارد که به نسبت کارمزدهای بانکی رقمی بالا به نظر می‌رسد و این در حالی است که دریافت این رمزها اجباری است.

  • سراغ درگاه‌های مشکوک نروید

در این میان و طی آخرین خبر، بانک مرکزی دقایقی قبل طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که "به اطلاع مشتریان شبکه بانکی کشور می‌رساند که بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقای سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده‌اند.

از آنجاکه انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه سال جاری صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود، خواهشمند است هموطنان به‌منظور دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه خود به بانک صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.

همچنین در راستای پیشگیری از برداشت‌های غیرمجاز در فضای مجازی لازم است صرفاً از درگاه‌های مجاز بانکی و پرداخت استفاده و از ارائه اطلاعات در درگاه‌های مشکوک جدا خودداری شود".

 
تاریخ خبر : چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

وصول حدود 1 میلیون فقره چک رمزدار در کشور

طبق آمار بانک مرکزی، ۹۹۸ هزار فقره چک رمزدار در تیر ماه سال 98 در کشور وصول شد.

به گزارش صدا و سیما، بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بیش از ۹۹۸ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ۲۱۲۶ هزار میلیارد ریال در تیرماه ۱۳۹۸ در کل کشور وصول شد که در مقایسه با ماه قبل، ​ از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۷.۵ درصد و ۵۵ درصد افزایش داشته است. 
در ماه مورد بررسی در استان تهران، بیش از ۳۲۶ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ۱۵۳۶ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در تیرماه همچنین ۴۸.۵ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۲.۷ درصد) و اصفهان و خراسان رضوی (هرکدام ۷.۹ درصد) وصول شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. 

همچنین ۷۹.۲ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (۷۲.۳ درصد)، اصفهان (۳.۸ درصد) و خراسان رضوی (۳.۱ درصد) وصول شده است.

بیش از ۸ میلیون فقره چک در تیرماه امسال در کل کشور وصول شد که از این تعداد بیش از ۷ میلیون فقره عادی و حدود یک میلیون فقره رمزدار بوده است. 

بر این اساس در کل کشور، ۸۷.۶ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ۱۲.۴ درصد رمزدار بوده است.

در ماه مورد بررسی، در کل کشور حدود ۳۰۲۱ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بیش از ۸۹۴ هزار میلیارد ریال چک عادی و بیش از ۲۱۲۶ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور ۲۹.۶ درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ۷۰.۴ درصد رمزدار بوده است.

 
تاریخ خبر : پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

واحد پول جدید به نام "پارسه"

واحد پول جديد که بجاي پول خرد کشور اعلام شده "پارسه" نام دارد ، يعني اينکه از اين به بعد ما بجاي اينکه بگيم يک ميليون و پانصد هرارو سي صد و بيست و دو ريال ميگيم .پانزده تومان و بيست و دو پارسه ! جالبه ها يا شايدم اين جوريه که  100000 ريال جاري و معادل يکصد پارسه است. نميدونم والا آخرش چي ميشه !

خبر رسيده که با اجراي طرح اصلاح نظام پولي در قالب حذف چهار صفر از پول ملي و بازنگري در اقطاع اسکناس و سکه، نقش اين ابزار در نظام­‌هاي پرداخت کشور، مي‌يابد. در اين راستا، حسن روحاني، لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي کشور را که در جلسه 22 مرداد1399  هيئت وزيران به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب رسيد، براي طي تشريفات قانوني به مجلس ارسال کرد.

برابري پول­‌هاي خارجي نسبت به تومان و نرخ خريد و فروش ارز توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب نظام ارزي حاکم و با رعايت ذخاير ارزي و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بين­‌المللي پول، محاسبه و تعيين مي­‌شود.

دوره گردش موازي و اعتبار همزمان «تومان» و «ريال» که در اين قانون «دوره­‌گذار» ناميده مي‌­شود، حداکثر دو سال خواهد بود. طريقه جمع‌­آوري و شرايط خروج اسکناس­‌ها و سکه‌­هاي ريال از جريان، بر طبق قانون پولي و بانکي کشور حسب مورد، تعيين يا اجرا مي­‌شود.

پس از پايان دوره­‌گذار، تعهداتي که پيش از اين براساس واحد پول ريال ايجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ايفا خواهد بود.

 

 

 
تاریخ خبر : چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸

حذف 4 صفر از پول ملی !

 

حذف 4 صفر از پول ملی

 

دولت روحانی به حذف 4 صفر از پول ملی رای مثبت داد ! 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، همزمان با رونمایی از ایران‌چک‌های جدید  در سال گذشته، تسنیم از برنامه بانک مرکزی برای حذف 4 صفر از پول ملی و اعمال این تصمیم در طراحی چک‌پول‌های جدید خبر داد.

بعد از اعلام این خبر در تسنیم، بانک مرکزی و دولت رسماً اعلام کردند که طرح حذف 4 صفر از پول ملی به‌صورت رسمی در دولت مورد بررسی قرار گرفته است.

در همان ایام عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی رسماً خبر تسنیم را تأیید کرد و گفت: در نظر داریم 4 صفر را از پول حذف کنیم، که باید هرچه زودتر این تصمیم گرفته و انجام شود، حذف 4 صفر به این معنا است که به‌جای 10 هزار تومان گفته شود 10 تومان.

اواخر فروردین ماه سال جاری خبری از دولت بیرون آمد مبنی بر اینکه بررسی حذف 4 صفر در دولت آغاز شده است و امروز بعد از 5 ماه دولت به کلیات لایحه پیشنهادی بانک مرکزی رأی مثبت داد.

قبل از این خبر البته در آذرماه 97 دولت اعلام کرده بود: "هیئت دولت در جلسه خود به‌ریاست حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور، ‏به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ‏پرداخت و مواد دیگری از این لایحه را به‌تصویب رساند.‏ براساس موادی از این لایحه که به‌تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال ‏تعیین شد".

بانک مرکزی، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک را از سال قبل به دولت برده بود و امروز سرانجام کلیات این طرح به‌تصویب رسید.

دولت باید لایحه حذف 4 صفر از پول ملی را در نهایت به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و بعد از تصویب در بهارستان، نسبت به اجرای آن و اعمال در اسکناس‌های جدید اقدام کند.

طبق طرح پیشنهادی بانک مرکزی که در دولت به‌تصویب رسیده، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان "تومان" تعریف می‌شود که هر "تومان" معادل ده‌هزار (10000) ریال فعلی و یکصد (100) "ریال جدید" خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی پیش از این در خصوص لایحه پیشنهادی حذف 4 صفر از پول ملی تأکید کرده بود: لازمه اجرایی شدن این طرح تصویب دولت و تأیید مجلس است که امیدوارم تحقق یابد.

وی همچنین درباره فرایند زمانی اجرای این طرح گفت: یک فرایند زمان‌بر به‌لحاظ حقوقی و فنی دارد و بر مبنای برآورد کارشناسان ما اجرای آن نزدیک دو سال طول می‌کشد.

همتی البته تصریح کرده که این اقدام کنار سایر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و به‌کارگیری ابزارهای نوین سیاست‌های پولی و شیوه‌های جدید و کارآمد نظارت بر بانک‌ها خواهد بود و عملیاتی شدن آن عملاً متأخر بر اصلاحات بانکی خواهد بود.

 

منبع : انتخاب 

 
تاریخ خبر : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

استثنا در قوانين جديد چك

براساس مصوبه هیئت وزیران "بنگاه‌های کوچک و متوسط از شرط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، نسبت مالکانه و رعایت شاخص‌های مالی به منظور دریافت تسهیلات و تعهدات از شبکه بانکی مستثنی شده‌اند." این موضوع درحالی است که مطابق بند (ج) ماده (۵) مکرر قانون اصلاح صدور چک، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری، حسب مورد مکلفند تا رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی، از پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی خودداری نمایند. بنابراین به استناد این بند، مصوبه هیئت وزیران قابل اجرا نیست.

قوانين جديد چك

همچنین تبصره (۱) ماده (۵) قانون اصلاح چک با هدف جلوگیری از اخلال در امنیت اقتصادی استان‌ها شرایط لازم را برای رفع مسائل و مشکلات بانکی واحدهای تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ جهت پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه های تولیدی، رونق تولید، کاهش بیکاری و حفظ اشتغال موجود فراهم نمی کند.

لذا برای حل این مشکل وزارت صنعت درخواست کرده است تا ترتیبی اتخاذ شود که متقاضیان تایید شده در کمیته ها و کارگروه های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از شمول شرط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، نسبت مالکانه و رعایت شاخص های مالی به منظور دریافت تسهیلات و تعهدات از شبکه بانکی (با رعایت حداقل ضوابط در قالب معیارهایی از قبیل تعداد چک برگشتی، اقساط معوق و مبلغ آنها و مدت زمان عدم ایفای هریک از تعهدات در موقع بررسی و تایید درخواست متقاضیان بهره مندی از تسهیلات) مستثنی باشند.

منبع : خبر آنلاين

 
تاریخ خبر : چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸

پرفراژ چک چیست ؟

پرفراز چیست ؟ 

پرفراز حک کردن اطلاعات روی کاغذ هستش ، برای بالا بردن امنیت اطلاعات درون کاغذ که مدارک پاسپورت باشه و چه اطلاعات دفترچه بیمه باشه میتونید از اون استفاده کنید . انواع مختلفی از این نوع حک کردن اطلاعات وجود داره ، بطور مثال حک کردن اطلاعات یک شماره پاسپورت بصورت نقاط دایره ای شکل یا اینکه اطلاعات طوری کوبیده بشه روی کاغذ که اگر هم شخصی رنگ اون رو پاک کرد اما برجستگی اون با دست مشخص بشه مثل عکس پایین 

نمونه پرفراژ روی چک 

پرفراژ روی چک

همانطور که تو عکس میبینید اطلاعات عددی روی چک با رنگ قرمز پر شده و با لمس کردن دست متوجه میشین که این اعداد روی چک بصورت مشخص و ملموس قابل لمس هستن . 

برای امنیت بالاتر میتونید همونطور که تو عکس آورده شده اطلاعات چک  رو هم بصورت تایپی چاپ کنید که توسط پرینتر های معمولی و پرینتر های مخصوص چک هم قابلیت استفاده ، رابط اون ها هم نرم افزار چاپ چک هستش که میتونید اون رو هم از همین سایت دانلود کنید .

دستگاه های که برای پرفراز کردن در بازار هستن ، به دو صورت دیجیتالی و دستی موجود هستند.

نمونه از دستگاه پرفراژ دیجیتالی 

دستگاه پرفراژ چک

 

شما کاربر عزیز میتونید از همین سایت پرینتر چاپ چک رو هم تهیه کنید .

 
تاریخ خبر : پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

شناسایی چک بی محل از طریق پیامک

دیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: بزودی گیرنده چک می‌تواند با ارسال شماره منحصر به فرد هر برگه، به سامانه استعلامات بانک مرکزی، مشخصات و سابقه چک برگشتی دارنده دسته‌چک را کنترل کند.

مسعود رحیمی در گفت‌و‌گو با مهر از اقدام جدید بانک مرکزی برای ساماندهی صدور چک‌های بی‌محل و یکپارچه‌سازی ظاهر چک‌های بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی به منظور افزایش امنیت چک و جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل، طرحی را به شورای پول و اعتبار ارائه داده که مصوب هم شده است؛ بر اساس آن، در مرحله اول شش بانک کشور آن را اجرایی می‌کنند.
 
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: در این طرح، مشخصات ظاهری چک، ابعاد، محتوا و موارد نوشتاری یکپارچه شده و وجه تمایز تمامی چک‌های موجود در نظام بانکی، تنها لوگوی بانک‌ها است که آن هم با ابعاد مشخص و استاندارد، از هم متمایز می‌شوند.
 
رحیمی گفت: نکته مهم، بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضی دسته چک به صورت کامل و جامع است؛ بخصوص اینکه بررسی صلاحیت به صورت متناوب و متمرکز انجام شده و سابقه عملکردی افراد نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در این میان فرآیند صدور دسته چک به نحوی است که برخلاف گذشته که امکان شخصی‌سازی و صدور دسته چک از سوی بانک‌ها به صورت مجزا وجود داشت، اکنون در شرایطی چک صادر می‌شود که صلاحیت فرد احراز شده و هر چک بارکد منحصر به فرد خود را خواهد داشت که در هر لحظه از زمان صدور تا وصول، قابلیت پیگیری دارد.
 
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حتی گیرنده چک قبل از پذیرش آن، می‌تواند با ارسال شماره منحصر به فرد(شماره شناسه استعلام) به سامانه استعلامات بانک مرکزی که روی هر برگ چک درج شده، مشخصات فرد دارنده دسته چک را مشاهده کند؛ به این معنا که با ارسال این شماره از طریق ارسال پیامک، تماس تلفنی گویا یا پرتال بانک مرکزی می‌توان مشخصات دارنده دسته چک را دید و شائبه چک سرقتی، مفقودی یا دارای امضای جعلی را از بین برد. 
 
منبع: خرداد
 
تاریخ خبر : دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶

در لایحه پیشنهادی هیئت دولت تومان رسما به عنوان واحد پول ایران تعیین شد

محسن حاجی میرزایی دبیر هیات دولت از تصویب لایحه اصلاح قانون پولی بانکی در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران خبر داد و گفت: بر اساس این لایحه ، واحد پول رسمی کشور، تومان و معادل ده ریال تعیین شد.

حسن حاجی میرزایی دبیر هیات دولت از تصویب لایحه اصلاح قانون پولی بانکی در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران خبر داد و گفت: بر اساس این لایحه ، واحد پول رسمی کشور، تومان و معادل ده ریال تعیین شد.
 
به گزارش ایرنا، حاجی میرزایی در یادداشتی با عنوان 'تدابیر مهم دولت؛ برای ارتقاء‌ کارآمدی نظام بانکی' نوشت: درجلسه یکشنبه اول مرداد ماه هیات وزیران لایحه اصلاح قانون پولی بانکی بررسی و تصویب شد. 
 
دبیر هیات دولت در کانال تلگرامی خود افزود: در این روزها که برخی از موسسات مالی اعتباری با مشکلاتی روبرو بودند نقص قانون پولی بانکی بیش از پیش آشکار شد و در لایحه اصلاحی که بیش از شش ماه در کمیسون اقتصادی دولت با دقت زیاد مورد بررسی قرار گرفته بود نقائص قانون از جمله احکام مربوط به نظارت، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال، تصفیه ، مدیریت بانکها و موسسات اعتباری، صندوق ضمانت سپرده و مقررات انتظامی تدوین و بر طرف شده است و گام بزرگی در جهت نیل به یک قانون پولی بانکی مترقی و متناسب با برترین تجارب روز دنیا برداشته شده است.
 
حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: اهداف این اصلاحات تامین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌ منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات است.
 
دبیر هیات دولت افزود: همچنین به منظور تضمین سپرده‌‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، عضویت تمامی این مؤسسات در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیات‌ داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک‌ها با مشارکت موسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تمامی موسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانک‌ها هستند.
 
به نوشته حاجی میرزایی 'همچنین، بر اساس این لایحه واحد پول رسمی کشور، تومان و معادل ده ریال تعیین شد و موضوعی که مدتها قبل از سوی مردم و در تمام مبادلات پولی مورد استفاده بود، یعنی کاربرد واحد تومان به جای ریال، رسمیت یافت'.
 
منبع: تابناک
 
تاریخ خبر : پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵

اسکناس‌ها فعلا تغییر نمی‌کنند
یک منبع آگاه در بانک مرکزی با اعلام جزییات جدید از تغییر پول ایران گفت: در لایحه ای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه می کند قرار است پول ایران به جای ریال تومان باشد.
 
به گزارش ایلنا به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، این منبع آگاه گفت: البته هیچ چیزی در پول ایران حذف نمی شود .
 
وی اظهار داشت: در صورتی که مجلس شورای اسلامی لایحه دولت را تصویب کند اسکناس ها به تدریج و در طول زمان تغییر می کند.
 
وی تاکید تغییر پول ایران هنوز نهایی نشده اما طی دو هفته آینده اطلاعات کافی و جزییات ارایه می شود.
 
یادآور می شود، هیات وزیران امروز با تصویب موادی از لایحه بانک مرکزی، واحد پول ایران را به تومان و برابر با ۱۰ ریال تعیین کرد.
 
هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست رییس‌جمهوری، ‏به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ‏پرداخت و مواد دیگری از این لایحه را به تصویب رساند.‏
 
در این جلسه با تصویب موادی از لایحه بانک مرکزی، واحد پول ایران تومان و برابر با ۱۰ ریال تعیین شد.
 
منبع : خرداد نیوز
 
تاریخ خبر : پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵

هیات دولت واحد پول ایران را، تومان تعیین کرد

هیات دولت در جلسه خود به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، ‏به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ‏پرداخت و مواد دیگری از این لایحه را به تصویب رساند.‏

براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیأت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال ‏تعیین شد.

منبع:ایسنا

 
تاریخ خبر : یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵

قانونی که دارندگان چک، اطلاعی از آن ندارند
شاید شما نیز تاکنون با این موضوع روبرو شده باشید که هنگام ارائه چک به بانک متصدی امور بانکی اعلام می کند "موجودی کافی نیست و نمی توان وجه چک را پرداخت کرد."
 
در این موقع اولین چیزی که به ذهنتان می رسد این است که به چه اندازه موجودی صاحب حساب برای پرداخت وجه چک کافی نیست، به عبارت دیگر چه میزان کم دارد؟
خوب است بدانید در قوانین موجود بر چک، دارنده چک می تواند از کارمند بانک بخواهد به اندازه همان میزان که در حساب موجود است دریافت وجه کند و به اندازه باقیمانده درخواست برگشت چک کند.
به طور مثال شما چکی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان از شخصی گرفته اید و در سررسید و پس از مراجعه به بانک، صاحب حساب تنها ۱ میلیون تومان در حساب داشته باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد می تواند همان یک میلیون تومان را از بانک بگیرد و بابت ۹ میلیون باقیمانده از کارمند بانک بخواهد گواهینامه عدم پرداخت صادر کند.
این قانون هم اکنون در نظام بانکی موجود است اما بسیاری از دارندگان چک اطلاعی از آن ندارند.
 
منبع: بانکداران 24
 
تاریخ خبر : چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵

نرخ سود وام بانکی به 18 درصد کاهش یافت

شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه خود پس از ارائه گزارش این بانک از آخرین تحولات اقتصادی کشور، ضمن حمایت از سیاست‌های بانک مرکزی درزمینهٔ هدایت بازار پول و نرخ‌های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم نظیر بازار بین‌بانکی بر استمرار اقدام‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه تأکید کرد.

 

شورای پول و اعتبار اقدام اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی به حداکثر 15 درصد برای سپرده‌های یک‌ساله را تایید و تصویب کرد. همچنین در این جلسه، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل 18 درصد تعیین شد.

 

همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری را معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین کرد. این مصوبه از تاریخ 16 تیرماه سال جاری از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری، لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

شورای پول و اعتبار همچنین باهدف تمهید شرایط حضور بانک‌های معتبر، رقابت‌پذیر و توانمند از حیث سرمایه‌ای در مناطق آزاد کشور، حداقل سرمایه موردنیاز برای تأسیس بانک برون‌مرزی را از 25 میلیون یورو به 150 میلیون یورو افزایش داد. ضمناً ازاین‌پس انجام عملیات بانکداری برون‌مرزی در مناطق آزاد در قالب تأسیس موسسه اعتباری غیربانکی، منتفی و صرفاً از طریق تأسیس بانک امکان‌پذیر خواهد بود.

 

منبع: ایلنا

 

 
تاریخ خبر : پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵

میزان چکهای برگشتی در ایران در سال 94

نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در سه ماهه چهارم سال 1394 از نظر تعداد 3.3 درصد و مبلغ 2.5 درصد بوده است؛ نسبت مبلغی چک‌های برگشتی در سه ماهه سوم سال گذشته 2.9 درصد بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، وضعیت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع 3 ماهه دی ماه لغایت اسفند ماه 1394 به ترتیب 79 میلیون فقره به مبلغ 195 12 هزارمیلیارد ریال با میانگین مبلغ 154 میلیون ریال است. از این تعداد جمعاً 2.6 میلیون فقره چک‌ به مبلغ 310 هزارمیلیارد ریال برگشتی با میانگین مبلغ 119 میلیون ریال طی دوره مذکور بوده است. (جدول 1).

بر اساس جدول 1 مشاهده می‌شود که سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد 3.2 درصد و از نظر مبلغ 2.2 درصد و سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی از نظر تعداد 0.1 درصد و از نظر مبلغ 0.3 درصد است.

 

طی 3 ماهه منتهی به اسفندماه 1394 از مجموع 2.6 میلیون فقره چک برگشت شده، تعداد 0.6 میلیون فقره چک برگشتی از سوی صاحبان حساب، رفع سوءاثر شده و بر این اساس مانده چک‌های برگشتی به 2.0 میلیون فقره کاهش یافته که این امر موجب کاهش نسبت مانده چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به 2.5 و 2.0 درصد شده است.

 

جدول شماره 2 نمایانگر مجموع کل تراکنش‌های شبکه بانکی از طریق خودپرداز، ساتنا و پایا، پایانه شعب و فروشگاهی، اینترنت بانک و تلفن‌بانک طی 3 ماهه چهارم سال 1394 بوده که مجموعاً 089 4 میلیون تراکنش به مبلغ 652 20 هزار میلیارد ریال (میانگین هر تراکنش 5 میلیون ریال) انجام پذیرفته است.

 

همانطور که در جدول 3 مشاهده می‌شود علی‌رغم آنکه سهم چک‌های مبادله شده نسبت به مجموع نقل و انتقالات از نظر تعدادی 1.9 درصد می باشد، از نظر مبلغی سهم قابل توجه 37.1 درصد را به خود اختصاص داده است.

 

منبع: خرداد نیوز

 
تاریخ خبر : یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴

سوالات متداول کاربران
  • ·       بعضی  و یا همه جملات علامت سوال (؟) و یا نا مفهوم هستش ؟

 

برای حل این مشکل میبایست به قسمت تنظیمات زبان خود (region and language)

بروید . سربرگ اول Format  را به Persian  و بعد از آن به سربرگ Administrative  بروید و بعد دکمه  Change System Location بروید اون قسمت رو هم به Persian تبدیل کنید .

 

  • ·       تنظیمات زبان من همه بصورت Persian هستش اما بازم بعضی از پیغام ها نامفهوم هستش ؟

 

دلیل این مشکل بخاطر عدم  هماهنگی یونیکد های فارسی هستش که برای حل این مسئله شما میبایست به قسمت زبان خود برید و سر برگ Administrative رو باز کنید و سپس Change System Location  و بعد از اون زبان رو به English  تغییر بدین و بعد از اینکه  کامپیوتر شما ری استارت شد ، دوباره به حالت اول برگردونید .

  • ·       من میخوام چک بدون تاریخ صادر کنم چیکار باید بکنم ؟

 

شما باید به قسمت چاپ چک برید و در اونجا تب تنظیمات عمومی رو بزنید و تیک مربوط به نمایش تاریخ رو بردارید .

 

  • ·       من نمیخوام بابت چک تو متن چک ، چاپ بشه

 

به قسمت چاپ چک باید برید ، تنظیمات چاپ و سپس تیک مربوط به "چاپ بابت + در وجه " رو بردارید .

 

  • ·       بعد از چاپ گرفتن بعضی موارد سر جای خودش نیست !

 

همونطور که میدونید چک های بانکی تویه یه شعبه با شعبه دیگه کمی تفاوت داره و در بعضی موارد یک استان با یک استان دیگه ، به همین خاطر اون چیزی که چاپ گرفته میشه کمی بالا و پایین داره (در موارد اندک) شما برای حل این مشکل باید به قسمت طراحی قالب دسته چک برید و هر پارامتری که جابجا  روی چک چاپ میشه رو انتخاب و با موس اون اختلاف رو بگیرید، بطور مثال تاریخ عددی شما کمی بالاتر هستش شما میبایست تاریخ عددی رو با موس اتخاب کنید و همینطور که با موس تاریخ عددی رو گرفتین بکشین به سمت پایین به همین راحتی ... سپس دکمه ذخیره رو بزنید و یا دکمه بازگشت همین ...

 

  • ·       من چاپ میگیرم اما اصلا چاپ نمیشه یا قسمتی از چک چاپ میشه !

 

این دلیلش بخاطر نوع پرینترتون هستش که باید برید از قسمت چاپ چک ، تنظیمات چاپ موقعیت چاپ رو تغییر بدین مثلا اگه بصورت بالا وسط تنظیم شده بصورت پایین وسط تنظیم کنید و هر موقعیتی که به پرینتر شما سازگار هستش رو انتخاب کنید .

 

 

  • ·       من میتونم فونت یا اندازه تاریخ و یا هر چیزی روی چک رو تغییرش بدم ؟

 

بله که میتونید ! شما باید برید قسمت طراحی قالب دسته چک و بعد از اون قالب مورد نظرتون رو که انتخاب کردین هر پارامتری رو که میخوایین فونت یا اندازشو تغییر بدین رو انتخابش کنید وسپس از قسمت بالای همون فرم اندازه و فونت دلخواهتون رو انتخاب و بعد ذخیره کنید همین !

 

  • ·       دسته چک جدیدی اومده چیکار کنم !

 

کاری نداره که ! برید تو وبسایت ما www.chapcheck.ir  از قسمت دانلود قالب ها ، قالب مورد نظرتون رو دانلود کنید سپس نرم افزار رو باز کنید برید تو سربرگ تنظیمات بعدش نصب قالب ، قالب مورد نظرتون رو که دانلود کردین رو انتخاب کنید و بعدش دکمه نصب همین ... تمام J

 

 

 

 

 

 

 

 
تاریخ خبر : سه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴

پرداخت کارمزد کارتخوان ها توسط بانکها

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بنا بر دستورالعملی که بانک مرکزی دهم آذرماه به بانک ها ابلاغ کرده است از اول دی ماه کارمزد تراکنش های خرید از بانک های پذیرنده دریافت خواهد شد.

بنابر این دستورالعمل از این پس بانکی که حساب دستگاه کارتخوان به آن متصل است باید در ازای هر تراکنش خرید بین 500 تا 2500 ریال کارمزد پرداخت کند.

در دستورالعمل بانک مرکزی آمده است « با عنایت به بند 3 از چهاردهمین صورت جلسه مورخ 1394.6.11 هیأت عامل بانک و بند ج از یکصد و سی و سومین صورت جلسه کمیته پولی و بانکی در خصوص نحوه تأمین کارمزد یک درصدی تراکنش های خرید و تخصیص به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان مقرر گردید از تاریخ 94.10.1 مبلغ کارمزد مزبور (حداقل 500 ریال و حداکثر 2500 ریال) از بانک های پذیرنده دریافت گردد».

گفتنی است بنا بر این دستورالعمل پذیرندگان یا همان فروشگاه های دارای دستگاه کارتخوان و خریداران یا همان دارنده کارت نباید کارمزدی پرداخت کنند.

 
تاریخ خبر : چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

کاهش نرخ سود بانکی؛ سپرده 20 و تسهیلات 24 درصد

اعضای شورای پول و اعتبار با تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود سپرده را به 20 و سقف سود تسهیلات در قالب عقد مشارکتی را به 24 درصد کاهش دادند.

بر اساس مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مورخ 8 فروردین ماه 1394، نرخ سود سپرده از 22 به 20 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت و مبادله‌ای نیز کاهش یافته است به گونه ای که سقف وام مشارکتی از 28 درصد به 24 درصد و همچنین وام‌های مبادله‌ای از 22 به 21 درصد تصویب شد.

اعضای شورای پول و اعتبار همچنین تصمیم گرفتند که نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را به منظور قرارگرفتن بیشتر منابع در اختیار بانک‌ها نیم درصد کاهش دهند.

موضوع دیگر مورد تصویب اعضای شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک هایی بود که تسهیلات تکلیفی بر عهده آنها قرار دارد. براین اساس متناسب با مانده تسهیلات آنها تا پایان سال 93 این نرخ نیز کاهش می‌یابد.

در جلسه شورای پول و اعتبار موضوع ایجاد و نظارت بازار بین بانکی نیز مورد توجه قرار گرفته تا بانک مرکزی با نظارت بهتر در این بخش بتواند نرخ‌ها را به صورت متعادل‌تری به اجرا درآورد.

به گزارش ایسنا، همچنین برخورد جدی با متخلفین نظام بانکی از دیگر مباحث مطرح شده در شورای پول و اعتبار بوده است.

 

 
تاریخ خبر : چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

با خروج بانک ایران‌زمین از لیست سیاه، محدودیت وصول چک‌های بانکی برداشته شد

با اعلام اخیر بانک مرکزی در سامانه چکاوک، محدودیت وصول ریالی چک‌های یک بانک دیگر هم برداشته شد و با این اوصاف دیگر هیچ بانکی با ممنوعیت وصول چک رو به رو نیست.

 در بهمن سال گذشته به دلایلی که هیچ گاه به وضوح از سوی بانک مرکزی اعلام نشد وصول چک های بالای 100 میلیون تومان سه بانک در سایر بانکها منع شد. در عین حال که در مدتی کمتر از یک هفته سقف دریافتی چک های یکی از این بانک‌ها به 10 میلیون تومان کاهش یافت.

 

بانک مرکزی اعلام کرد که شعب بانکها از دریافت و واگذاری چک های عادی و رمزدار با مبلغ بالای 100 میلیون تومان بانک‌های سرمایه و ایران زمین و بالای 10 میلیون تومان بانک آینده در سامانه چکاوک و مبادلات اتاق پایاپای اسناد بانکی ممانعت کنند.

 

اما در حالی از سوی برخی مدیران بانکی دلیل جریمه این بانکها، میزان بدهی بالا به بانک مرکزی و اضافه برداشت هایی که به منفی شدن حسابشان منتهی شده عنوان می شد که در اواخر سال گذشته بانک مرکزی ممنوعیت وصول چک دو بانک سرمایه و آینده که در همان ایام مجوز بانک مرکزی را دریافت کرده بود برداشت و البته موسسه توسعه را به لیست قبلی اضافه و وصول چک های بالای 100 میلیون تومان این موسسه را در سایر بانکها و موسسات اعتباری ممنوع کرد.

 

به گزارش ایسنا، این در حالی است که اخیرا نیز در سامانه چکاوک به بانکداران اعلام شده که محدودیت وصول چک های بانک ایران زمین نیز برداشته شده است. براین اساس در حال حاضر به غیر از موسسه توسعه هیچ بانک یا موسسه دیگری با محدودیت وصول چک در بانکهای دیگر از طریق سامانه چکاوک یا اتاق پایاپای مواجه نیست.

 

منبع: خرداد نیوز

 
تاریخ خبر : سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴

کاهش نرخ سود بانکی پس از موافقت بانکداران، در انتظار جلسه شورای پول و اعتبار

بانکی دات آی آر:  بانکداران در حالی طی روزهای اخیر موافقت خود را برای کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرده‌اند که قرار است این موضوع در جلسه آتی شورای پول واعتبار براساس گزارش کارشناسی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش مهر، کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم در سال ۹۴ به موضوع چالش برانگیزی تبدیل شده و حتی برخی مسئولان نظام بانکی و پولی کشور را مقابل هم قرار داده است. با این وجود، شورای پول و اعتبار قصد دارد در جلسه آتی خود موضوع را جمع بندی کند، این گفته را محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار مطرح کرد.بررسی گزارش کارشناسی بانک مرکزی

به هر حال اعضای شورای پول و اعتبار به دلیل اهمیت موضوع کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، این موضوع را در اولین جلسه خود در سال جاری که هفته گذشته برگزار شد، مطرح کردند اما جمع بندی و بررسی دقیقی بر روی آن صورت نگرفت و قرار است در جلسه آتی گزارش کارشناسی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد و موضوع نهایی شده و به جمع بندی برسد.  

اخیرا بانکداران برای بررسی موضوع کاهش نرخ سود بانکی جلسه ای را برگزار کردند و در آن متفق القول بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرده و موافقت خود را با آن اعلام کردند.استدلال بانکداران برای کاهش نرخ سود

استدلال بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی به چند موضوع باز می گردد، آنها مطرح می کنند که «تقاضای نقدینگی و پول در بازار بسیار بالا است، به همین دلیل است که خیلی ها نمی توانند وامی از بانک‌ها دریافت کنند، این موضوع به کمبود نقدینگی بانک‌ها باز می گردد که این موضوع منجر به فشار بیشتر برای افزایش نرخ‌ها می شود.

براساس آمارهای بانک مرکزی، بانکها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند؛ بدین معنا که نقدینگی اضافی ندارند و بایت این بدهی هم جریمه ۳۴ درصد به صورت سالیانه به بانک مرکزی می پردازند ولی باز هم مجبورند که از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. از سوی دیگر نرخ سود در بازار بین بانکی حدود ۲۷، ۲۸ درصد است یعنی بانکها نمی توانند منابع خود را از بازار جذب کنند و ناچار از بازار بین بانکی با این نرخ سود استقراض می کنند.

همچنین رقم مطالبات معوق بانکی هم حدود ۸۰ هزار میلیار تومان است بر این اساس با احتساب بدهی بانکها به بانک مرکزی حدود ۱۶۰ هزار میلیاردتومان از منابع بانکها قفل شده است.»

عبدالناصر همتی رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکها در این زمینه گفته است: بنده موافق کاهش نرخ سود و تعدیل آن هستم و متناسب با نرخ تورم، نرخ واقعی سود سپرده های بانکی باید تعیین شود و این نرخ باید حدود ۳ الی ۴ درصد بالاتر از نرخ تورم باشد اما عملیاتی شدن آن پیش شرط ها و الزاماتی دارد.

وی با اشاره به این موضوع که طبق قانون نرخ سود سپرده ها و تسهیلات باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود، افزوده است: اما ما می گوییم که فقط نرخ تورم ملاک نیست و عوامل دیگری در تعیین نرخ سود از جمله معوقات بانکی، سرمایه گذاری ها، بدهی های دولت و غیره هم تاثیرگذار است.

همتی نرخ ۱۹ الی ۲۰ درصد را برای سپرده های بانکی مناسب ارزیابی کرد و افزوده است: این نرخ علی الحساب است و طبق قانون بانکداری بدون ربا بانکها وکیل سپرده گذاران هستند. تفاوت نرخ نباید کمتر از ۳ درصد باشد، مثلا اگر تورم ۱۶ درصد است کف این نرخ ۱۹ درصد خواهد بود.

 


چرا بانک‌ها نرخ سود توافقی را رعایت نکردند

موضوع قابل توجه دیگر در این بحث عدم رعایت نرخ های سودتوافقی ۲۲ درصد سال گذشته توسط بانکی ها بود که در جای خود قابل تامل است و بانکداران بانک‌های دولتی و خصوصی برای آن بهانه هایی دارند؛ از جمله اینکه به دلیل عدم رعایت نرخ سود توسط موسسات غیررسمی  و غیرمجاز، بانکها برای از دست ندادن بازار خود ناچار می شوند که نرخ سود خود را همانند این موسسات با توجه به اینکه قیمت تمام شده پول برای آنها بدون احتساب هزینه پرسنل و غیره ۲۴.۵ درصد است، افزایش دهند و به همین علت هم تقاضای پول از عرضه پول بالاتر است و در این شرایط تعیین نرخ منطقی نیست.

 


نرخ سود چگونه تعیین می‌شود؟

سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی دراین زمینه گفته است: در تمام دنیا بر اساس محاسبات انجام شده متوسط نرخ ارزش افزوده بنگاه ها بین ۳ تا ۶ درصد بالای نرخ تورم است. حداکثر نرخی که از یک گیرنده تسهیلات در یک اقتصاد واقعی می توان انتظار داشت و به عنوان سود واقعی  مطرح است، نرخ تورم به علاوه ۳ الی ۶ درصد در تسهیلات است. ۲ الی ۲.۵ درصد هم به عنوان حاشیه سود و هزینه جاری و عملیاتی در نظر گرفته می شود، دراین حالت بانک در حد تورم به علاوه ۲ الی ۳ درصد می تواند به سپرده گذار سود بپردازد که این قابل دفاع است.

به هر حال، باید منتظر ماند و دید سرانجام در جلسه آتی شورای پول و اعتبار چه سرنوشتی در انتظار نرخ سود بانکی خواهد بود.

 
تاریخ خبر : یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

توصیه‌هایی درباره جلوگیری از جعل چک

به گزارش فارس، کم نیستند کسانی که برای شکایت در زمینه جعل چک‌هایشان به بانک‌ها و کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند، افرادی که در اغلب موارد اگر برخی حساسیت‌ها را رعایت کرده بودند به باتلاق دردسرهای بعدی نمی‌افتادند.

اگر می خواهید جزو آن دسته افراد نباشید که با حسرت دردسرها، دوندگی‌ها و اضطراب‌هایشان را بازگو می‌کنند، این نکات را به کار بگیرید:

1- امضاهای خیلی آسان و خیلی پیچیده را فراموش کنید

امضاهای ساده به سادگی جعل می‌شود و امضاهای شلوغ و پیچیده از دقت متصدی بانک در نحوه پیچ و خم‌های امضاء هنگام ازدیاد ارباب رجوع کم می‌کند.

همیشه امضاهایتان را با نام و نام خانوادگی خود همراه کنید چرا که دستخط شما حین نوشتن‌نامتان، خود دربردارنده گونه‌ای سبک خاص است که جعل امضاء را همراه با نوشته نامتان، برای جاعلان سخت می کند .

 

2- چک ها را با یک قلم بنویسید

بهتر است به جای هرنوع قلمی، از خودکار استفاده کنید. جوهر خودکارهایی از یک رنگ مشابه معمولی ولو به مقدار اندک با خودکار دیگر تفاوت دارد، این تفاوت رنگ، جعل را سخت خواهد کرد.


3- دسته چک‌های‌ خود را دور از دسترس عموم قرار دهید

چک‌ها و اسناد دیگرتان را در جایی نگهداری نکنید که دسترسی به آن برای افراد آسان باشد، همچنین به یاد داشته باشید وقتی دسته چک خود را روی میز گذاشته‌اید یا درون جیب کت و داخل کیف‌تان است، اگر برای لحظاتی هرچند کوتاه هم از میز یا محل آویزان بودن کت و گذاشتن کیفتان دور می شوید دسته چک‌تان را با خود ببرید .

همیشه این ضرب المثل را زمزمه کنید و به یاد داشته باشید که «مالت را سفت بچسب تا همسایه‌ات را دزد نکنی.»


4- مبلغ چک را به ریال، تومان، عدد و حروف بنویسید


هیچ‌گاه نگویید ممکن است دیگران برای این همه حساسیت مسخره‌ام کنند، به یاد داشته باشید که مسخره شدن برای همراه داشتن یک جلیقه نجات مسخره بهتر از غرق شدن و پذیرش مرگ در دریاست.


5- روی مبلغ چک چسب شیشه‌ای بچسبانید

روی آنچه می‌نویسید به ویژه بخشی که مبلغ قابل پرداخت را مشخص کرده‌اید چسب شیشه‌ای بچسبانید و آن را با سر ناخن خود به کنده شدن حساس کنید.

هرچند برخی جاعلان راه کندن چسب را می‌دانند ولی این موضوع نباید باعث شود که شما هم کار آن‌ها را آسان‌تر و سریع‌تر کنید.


6- از نوشتن چک در «وجه حامل» تا حد امکان خودداری کنید

7-هنگام صدور چک نیز ابتدا مواردی چون تاریخ و مبلغ را کامل کرده سپس آن‌ را امضاء و مهر کنید.

هیچ گاه قبل از صدور چک‌هایتان آنها را امضاء یا مهر نکنید، آنچه را هم که در برگه‌های چک می‌نویسید بهتر است در ته برگ دسته چک یادداشت کنید.


8- اگر از افرادی چک می‌گیرید که شناختی درباره آن‌ها و میزان اعتبارشان ندارید از شعب بانک مربوطه درباره حساب مورد نظر اطلاع کسب کنید، برای قبول چک‌های تضمینی‌، رمزدار و مسافرتی هم قبل از معامله با شعب بانکی نزدیک محل درباره اصالت و جعلی نبودنشان تحقیق کنید.


9- صدور چک «سفید امضاء» ممنوع!


از صدور چک‌های به اصطلاح «سفیدامضاء» حتی برای اقوام و آشنایان خودداری کنید، هرگاه اوراق بهادار و چک‌هایتان به سرقت رفت بلافاصله بانک مربوطه، مراجع انتظامی و قضایی را مطلع کرده و از آن‌ها آگاهی و راهنمایی‌های بیشتر در این زمینه جویا شوید.


10- تاریخ چک را افقی، عمودی، به عدد و به حروف درج کنید


تاریخ چک را به صورت افقی و عمودی به صورت عددی و به حروف درج کنید و همچنین جلوی تمامی قسمت‌های پر شده را ببندید و درهنگام امضاء چک، طوری امضاء شود که آثار امضاء روی برگه‌های دیگری از دسته چک حک نشود.

 

 
تاریخ خبر : سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴

آخرین خبر ها از لوزان امروز تا این ساعت

آخرین اخبار از توافق هسته ای

 

 

چکیده: مهم‌ترین دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 1+5 از روز پنجشنبه ششم فروردین آغاز شد تا طرفین طی شش روز سخت و نفس‌گیر، واپسین مذاکرات را برای دستیابی به توافق نهایی انجام دهند؛ توافقی که احتمال تحققش به مراتب بیش از عدم وقوعش بود. هم اکنون که در واپسین ساعات مذاکرات هستیم اخبار مرتبط با روز سه شنبه 11 فروردین ماه برابر با 31 مارس در ادامه این خبر قابل مشاهده است

 

15:50 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که پیشتر بر اساس برنامه، قرار بود امروز سه شنبه به تونس برود، به منظور تداوم حضور در مذاکرات هسته‌ای لوزان سفر خود به این کشور را لغو کرد.

15:15 خبرنگار BBC از محل مذاکرات: احتمالا موضوع جلسه سوم بین مقامات ایران و ۱+۵ تهیه متن بیانیه مشترک خواهد بود.

15:07 همزمان با ادامه مذاکرات در لوزان، بانک مرکزی اعلام کرد قسط پنجم از دور سوم آزاد سازی دارایی‌های مسدود شده ایران واریز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ 490 میلیون دلار براساس توافق ایران و گروه 1+5 از منابع بانک مرکزی در ژاپن در قالب قسط پنجم به حساب این بانک در کشور عمان واریز شد.
با واریز قسط‌ پنجم از دور سوم آزاد سازی دارایی‌های مسدود شده ایران، مجموعا مبلغ 2450 میلیون دلار از مرحله سوم توافقات ، در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.

14:32 خبرنگار تایمز مالی از مسکو: لاوروف(امروز صبح در مسکو) اعلام کرد شانسهای (موفقیت) بسیار زیاد است ام هیچوقت نمی‌توانید 100درصد مطمئن باشید. وی افزود که آماده ترک مسکو به مقصد لوزان است.
وی افزود: این شانس‌ها بسیار زیاد هستند تا هنگامیکه هیچ یک از طرفین سعی نکند اقدام به زیاده‌خواهی بکند تا چیز بیشتری نصیبش شود، بجای آنکه در جهت حفظ تعادل مذاکرات اقدام کند. تا هنگامیکه تعادل مذاکرات حفظ شده باشد معتقدم که دورنمای موفقیت بسیار خوب خواهد بود. وی همچنین افزود: با دستیابی به یک توافق تجریم‌های سازمان ملل بر علیه ایران دیگر نباید وجود داشته باشند. در این راستا انتخاب‌های متعددی می‌تواند وجود داشته باشد: لغو کامل تحریمها و یا تعلیق اولیه آنها تا هنگامیکه که رسماً از لحاظ قانونی ملغی شوند.
وی افزود: مفهوم این اقدام این است که تحریمها (در صورت دستیابی به توافق) دیگر نباید کار کرد داشته باشند و دیگر نباید مانعی بر سر راه فعالیت‌های قانونی تجاری و اقتصادی بین ایران و شرکای تجاریش ایجاد نماید.

14:15 سومین نشست وزرای خارجه ایران و 6 کشور با حضور موگرینی و معاونان

 

14:13 «یکی از مقام‌ها» که نخواسته نام او ذکر شود به آسوشیتدپرس گفت بیانیه‌ای که طرف‌های مذاکره در لوزان قصد دارند روز سه‌شنبه منتشر کنند بیانیه‌ای کلی خواهد بود مبنی بر توافق بر سر ادامه مذاکرات در مرحله‌ای جدید. او افزود که بخشی از علت «کلی» بودن چنین بیانیه‌ای این است که اختلافات میان طرف‌ها هم‌چنان پابرجاست.

14:08 مجید تخت روانچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده ایران، خبرهای برخی رسانه‌های غربی مبنی بر تمدید مهلت مذاکرات را رد کرده و گفت که «چنین بحثی مطرح نشده است.» پیش از این، شبکه خبری فرانس۲۴ احتمال تمدید چندساعته یا حتی چندروزه مذاکرات را مطرح کرده‌بود.

14:02 اشتان مایر، وزیر خارجه آلمان: همه کوشش خودمان را برای رسیدن به توافق انجام می‌دهیم. 

 

 13:59 ایرنا: وانگ وی، وزیر امور خارجه چین در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد به رغم وجود برخی نقاط تردیدآمیز، نشانه‌هایی از خوش‌بینی در مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ مشاهده می‌شود.

13:59 رویترز: هر دو طرف مذاکرات پیشنهادهای مصلحت آمیز زیادی را ارایه کرده اند اما موافقت بر سر آنها هنوز بدست نیامده است

13:51 آسوشیتدپرس: ایران و گروه 1+5 به پایان جلسه روز سه‌شنبه نزدیک می‌شوند و احتمالا در پایان این نشست بیانیه‌ای منتشر می‌کنند

13:47 پایان نشست معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا

13:36 آسوشیتدپرس: ایران و گروه 1+5 به پایان جلسه روز سه‌شنبه نزدیک می‌شوند و احتمالا در پایان این نشست بیانیه‌ای منتشر می کنند

13:29 ریابکوف، مذاکره کننده ارشد #روسیه: امیدوارم که بطرز مثبتی غافلگیر شوید.

13:20 دیدار صالحی و مونیز به پایان رسید.

13:17 عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده اتمی ایران در حال دیدار با وندی شرمن، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، است.

13:10 ظریف: برای پیش‌نویس توافق آماده‌ایم

13:05 لاوروف در نشستی خبری در مسکو: بعد از رسیدن به #توافق هسته‌ای با ایران تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه #ایران باید متوقف شود.

13:00 سرگئی لاوروف: برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای به لوزان برمی‌گردم

 

به گزارش ارانیکو مهم‌ترین دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 1+5 از روز پنجشنبه ششم فروردین آغاز شد تا طرفین طی شش روز سخت و نفس‌گیر، واپسین مذاکرات را برای دستیابی به توافق نهایی انجام دهند؛ توافقی که احتمال تحققش به مراتب بیش از عدم وقوعش است. روز پنجم مذاکرات با نشست حساس مشترک وزرای خارجه 5+1 با وزیرامورخارجه ایران آغاز شد.

ظاهراً شش کشور طرف مذاکره با ایران بر سر موضع گیری در قبال ایران، اختلاف نظرهای جدی داشتند که باعث شد تا واپسین ساعات روز پنجم نشست مشترک داخلی داشته باشند و در نهایت در صبح روز ششم مذاکرات به عنوان روز پایانی، پس از یک دور دیگر از مذاکرات داخلی شش کشور، نشست دوم مشترک این شش کشور با هیات ایرانی برگزار شد تا احتمالاً موضع این 6 کشور در قبال موضع آخر ایران که در جلسه روز پنجم اعلام شده بود، اعلام شود.

 

منبع : ارانیکو

 
12345678

مطالب پر بازدید سایت

چگونه چک صادر کنیم ؟

پرینتر های چاپ چک
شما با خوندن این اموزش با نحوه صحیح نوشتن چک و قوانین مربوط به چک آشنا میشین !
توضیحات بیشتر

چگونه نرم افزار را تهیه کنم؟

پرینتر های چاپ چک
نحوه خرید نرم افزار چاپ چک شکیبا به این صورت هستش که کاربر میتونه نرم افزار رو دانلود کنه ! تست کنه ! و بعد از اینکه مورد قبولش بود بعد خرید کنه تازه میتونه در زمان تست از پشتیبانی استفاده کنه !
توضیحات بیشتر

چه پرینتری برای چاپ چک مناسب است؟

پرینتر های چاپ چک
نرم افزار چاپ چک شکیبا با تمای پرینتر های موجود در کشور ساز گار است البته کاربران میتوانن از پرینتر های مخصوص چک هم جهت بالا بردن امنیت چک های بانکی از آنها استفاده کنند.
توضیحات بیشتر
آدرس : مشهد - سجاد - میلاد 10 پلاک 22 آدرس
۰۵۱ - ۳۷۶۳۲۲۳۰ - ۰۹۱۵ ۰۴۸ ۵۷۸۷ - ۰۹۳۵ ۳۰۶ ۶۱۰۶ تلفن تماس
info [@] chapcheck.ir ایمیل