مشهد 37632230-051 تهران 71057637-021

مشروح خبر

ارشیو اخبار بانکی

 
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
 
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
 
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
 
پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
 
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
 
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
 
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
 
یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
 
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵
 
پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
 
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴
 
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴
 
یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
 
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳
 
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳
 
جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳
 
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳
 
جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲
 
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
 
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲
 
پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲
 
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲
 
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
کاهش قطعی نرخ سود پس از کاهش تورم
 

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، اکبر کمیجانی در جمع خبرنگاران درباره پیش نیازهای انجام وظایف بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ تورم و تقویت ارزش پول ملی اظهار داشت: برای اینکه بانک مرکزی بتواند در جهت ثبات قیمت ها موفق باشد علاوه بر ایجاد بسترهای قانونی باید عزم دولت و کابینه را هم در کنار خود داشته باشد. 

وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید حمایت همه جانبه را برای کاهش نرخ تورم احساس می کنیم، افزود: بانک مرکزی هم البته در این راستا برای خود ماموریت ویژه ای را مبنی طراحی سیاست های اصولی برای کاهش تورم در نظر گرفته است. 

قائم مقام بانک مرکزی با ابراز امیدواری از اینکه با نمایان شدن سیاست های پولی و بانکی نرخ تورم کاهش بیشتری خواهد داشت، تصریح کرد: یکی از الزامات اساسی برای کاهش نرخ سود بانکی کاهش نرخ تورم است. 

کمیجانی ادامه داد: اگر بتوانیم با اتخاذ سیاست های پولی و مالی در جهت کاهش تورم گام های توام با موفقیتی را برداریم و تورم در یک سال و نیم آینده به سمت کاهشی هدایت و ثبات قیمت ها حاکم شود قطعاً زمینه برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم خواهد شد. 

منتظر کاهش نرخ تورم هستیم
وی کاهش نرخ تورم را زمینه ساز کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی دانست و گفت: در بررسی های کارشناسی بانک مرکزی و سایر دستگاه های اقتصادی به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به ادامه روند نزولی کاهش نرخ تورم سیاست های متناسب با نرخ سود بانکی را اتخاذ کنیم. 

کمیجانی تورم پیش بینی شده در بانک مرکزی تا پایان سال را ۳۵ درصد عنوان کرد و افزود: برای سال آینده نرخ های تورم کمتری را پیش بینی کرده ایم اما برای اعلام آنها منتظر تصمیم گیری درباره بودجه و فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستیم. 

قائم مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه تا نهایی نشدن سیاست های هدفمندی یارانه ها و بودجه ۹۳ نمی توان آمار دقیقی درباره وضعیت شاخص تورم در سال آینده داد، تصریح کرد: امیدواریم تا یک ماه آینده پیش بینی هایمان درباره تورم سال ۹۳ نهایی شود. 

وی در ادامه درباره نقش بانک مرکزی برای تحقق حماسه اقتصادی اظهار داشت: فراهم کردن بازار مالی توسعه یافته و دسترسی به ابزارهای پولی و مالی مستحکم در دست مجریان می تواند در تحرک فعالیت های اقتصاد نقش مهمی داشته باشد. 

کمیجانی تصریح کرد: الان در این مسیر تلاش هایی متمرکز است و سر و سامان دادن به سیاست های پولی گامی موثر برای خیز و تحرک اقتصادی است، امیدواریم در آینده شاهد تغییراتی در این زمینه باشیم. 

قائم مقام بانکی ضمن اشاره به رشد ۲۸.۱ درصدی نقدینگی در آذرماه امسال گفت: بخشی از این رشد به آمار و ارقام ۵ بانک فعال نظام بانکی که در یک سال و نیم گذشته وارد نظام بانکی شده اند مربوط می شود. 

* رد پای بابک زنجانی در بانک مرکزی نیست
کمیجانی درباره بررسی پرونده بابک زنجانی در بانک مرکزی به ارائه توضیحاتی پرداخت و تصریح کرد: بررسی هایی که ما از طریق کارگزینی بانک انجام دادیم و حتی شخص بنده با همکاران بازنشسته طولانی مدت نیز تماس گرفتم به هیچ وجه ردپایی از حضور بابک زنجانی به هر شکل و هر نوع فعالیت در بانک مرکزی پیدا نکردیم. 

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که مصاحبه بابک زنجانی مربوط به چند ماه اخیر بوده چرا در آن زمان بانک مرکزی واکنشی نشان نداد؟ گفت: در همان مراحل اول که بابک زنجانی مصاحبه کرده بود واکنش نشان دادیم و مدیرکل حوزه ریاست بانک مرکزی که از مدیران امین بانک است در این زمینه اظهار نظر کرد. 

وی درباره اینکه چرا بانک مرکزی اقامه دعوا نکرده است؟ گفت: اگر لازم باشد این کار را انجام می دهیم. 

کمیجانی در ارتباط با چرایی افزایش معوقات بانکی و عدم وصول این مطالبات از بدهکاران اظهار داشت: از سال های گذشته پیگیری این موضوع در دستور کار بانک مرکزی بوده است. تعدادی از بنگاه های اقتصادی تسهیلاتی را از سیستم بانکی دریافت کرده اند ولی بخاطر مشکلات ارزی و اقتصادی موفق با بازپرداخت این تسهیلات نشده اند. این به معنای این نیست که بانکها پیگیر موضوع نیستند. 

قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: وصول مطالبات معوق از طریق ابزارهای مختلف همچنان در دستور کار است ولی باید توجه داشت که تحریم و نوسانات نرخ ارز باعث شده که فعالان اقتصادی موفق به بازپرداخت وجوه بانکی نشوند. 

وی افزود: رقم مطالبات غیر جاری می طلبد که مسئولان بیش از گذشته به وصول آن توجه داشته باشند.

 

 چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲

   

مطالب پر بازدید سایت

چگونه چک صادر کنیم ؟

پرینتر های چاپ چک
شما با خوندن این اموزش با نحوه صحیح نوشتن چک و قوانین مربوط به چک آشنا میشین !
توضیحات بیشتر

چگونه نرم افزار را تهیه کنم؟

پرینتر های چاپ چک
نحوه خرید نرم افزار چاپ چک شکیبا به این صورت هستش که کاربر میتونه نرم افزار رو دانلود کنه ! تست کنه ! و بعد از اینکه مورد قبولش بود بعد خرید کنه تازه میتونه در زمان تست از پشتیبانی استفاده کنه !
توضیحات بیشتر

چه پرینتری برای چاپ چک مناسب است؟

پرینتر های چاپ چک
نرم افزار چاپ چک شکیبا با تمای پرینتر های موجود در کشور ساز گار است البته کاربران میتوانن از پرینتر های مخصوص چک هم جهت بالا بردن امنیت چک های بانکی از آنها استفاده کنند.
توضیحات بیشتر
آدرس : مشهد - سجاد - میلاد 10 پلاک 22 آدرس
۰۵۱ - ۳۷۶۳۲۲۳۰ - ۰۹۱۵ ۰۴۸ ۵۷۸۷ - ۰۹۳۵ ۳۰۶ ۶۱۰۶ تلفن تماس
info [@] chapcheck.ir ایمیل