مشهد 37632230-051 تهران 71057637-021

مشروح خبر

ارشیو اخبار بانکی

 
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
 
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
 
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
 
پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
 
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
 
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
 
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
 
یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
 
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵
 
پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
 
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴
 
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴
 
یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
 
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳
 
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳
 
جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳
 
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳
 
جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲
 
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
 
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲
 
پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲
 
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲
 
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
تنها راه بازگشت رونق به بورس
 

روند معاملات در بازار سرمایه به گونه ای پیش می رود که به نظر می رسد انجام هیچ گونه تحلیل بنیادی یا تکنیکالی از سوی تحلیلگران و سرمایه گذاران در این بازار به نتیجه مثبتی ختم نمی شود و هر روز روندهای پیش بینی شده به دلیل تغییر نگاه سهامداران خرد و عمده نسبت به سرمایه گذاری در بورس، شکسته می شود.

مدیر عامل مؤسسه حسابرسی حافظ گام با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: آنچه که از رفتار سرمایه گذاران و شرایط کنونی بازار سرمایه می توان دریافت تغییر نگرش سهامداران حقیقی و حتی حقوقی از نگاه بلندمدت به نگرش سرمایه گذاری کوتاه مدت و نوسان گیری است.

 

چراکه به وضوح مشاهده می شود که در حال حاضر چشم انداز صنایع مطرح بورسی و شرکت های فعال در آن مدنظر سرمایه گذاران قرار ندارد و تنها کسب بازدهی مثبت از سرمایه گذاری کوتاه مدت هدف اصلی آنها است.

 

حسین شیخی همچنین به برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت های بورسی اشاره کرد و ابراز داشت: مجموعه های بورسی در حالی در مجامع عمومی بنا به درخواست سهامداران شرکت تمام سود نقدی محقق شده طی سال گذشته را در مجامع عمومی میان سهامداران تقسیم می کنند و حتی در برخی موارد از سود انباشته شرکت جهت انجام این امر استفاده می کنند که این امر به طور قطع موجب بروز مشکل کمبود نقدینگی مورد نیاز شرکت ها و توان آنها جهت تولید محصولات و اجرای طرح های توسعه ای آنها می شود.

 

وی با تأکید بر لزوم ارایه راهکاری کارآمد از سوی متولیان بازار سرمایه جهت کنترل و مهار رکود ایجاد شده در بورس، در این خصوص اظهار داشت: حمایت های دستوری از روند معاملات بازار سهام همچون تزریق نقدینگی توسط صندوق توسعه بازار سرمایه نمی تواند اثر مثبت با اهمیتی بر وضعیت فعلی بورس در پی داشته باشد و راهکاری اساسی جهت رفع این مشکل باید اندیشید.

 

این مقام مسئول افزود: آنچه می تواند محرکی جهت تغییر مسیر بورس شود، ایجاد تغییر در نگرش سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری بلندمدت در صنایع مختلف بورسی است. چراکه در حال حاضر نگرش سهامداران عمده بر پایه نوسان گیری و دریافت درصد بالایی از سود محقق شده توسط شرکت ها به عنوان سود نقدی تقسیمی در مجامع قرار گرفته که این امر موجب نابودی صنایع بورسی و در نهایت سقوط بازار سرمایه می شود. از این رو، این دیدگاه سرمایه گذاران است که می تواند به شکل گیری روند آتی بازار سرمایه در مسیری مثبت کمک کند.

 

البته این نکته را نیز نباید فراموش کنیم که در کنار مطالب عنوان شده توافق هسته ای ایران موضوعی است که می تواند در وقوع پیوستن این امر مؤثر واقع شود.

 

مدیر عامل مؤسسه حسابرسی حافظ گام با اشاره به کاهش ارزش سهام اغلب شرکت های بورسی، قیمت های حال حاضر آنها را بسیار مناسب جهت خرید و سرمایه گذاری دانست و در این خصوص بیان کرد: صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که از پتانسیل رشد سودآوری برخوردار است و نحوه عملکرد اکثر مجموعه های فعال در این گروه طی سال گذشته بیانگر این مطلب می باشد، این در حالی است که این صنعت جهت سرمایه گذاری طی بازه زمانی بلندمدت بسیار مناسب به نظر می رسد و کسب بازدهی مناسب از روند قیمتی سهام آنها نیازمند صبر و شکیبایی سهامداران است.

 

شیخی به صنعت مورد توجه این روزهای معامله گران یعنی گروه خودرو اشاره کرد و پیرامون چشم انداز آن گفت: مجموعه های خودروساز در حالی طی دو سال گذشته وضعیت نامناسب تولید و سودآوری را پشت سرگذاشتند که به نظر می رسد اصلی ترین مشکل پیشروی آنها عدم توان رقابت با خودروسازان خارجی است و خروج این مجموعه ها از زیان دهی و پوشش زیان انباشته آنها مدت زمان زیادی به طول می انجامد. به گونه ای که به نظر می رسد خودروسازان طی دو سال آینده از توانایی تقسیم سود نقدی در مجامع عمومی خود برخوردار شوند. برهمین اساس می توان گفت صنعت خودرو تنها طی بازه زمانی بلندمدت می تواند بازدهی مناسب را به سهامداران خود اعطا کند.جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳

   

مطالب پر بازدید سایت

چگونه چک صادر کنیم ؟

پرینتر های چاپ چک
شما با خوندن این اموزش با نحوه صحیح نوشتن چک و قوانین مربوط به چک آشنا میشین !
توضیحات بیشتر

چگونه نرم افزار را تهیه کنم؟

پرینتر های چاپ چک
نحوه خرید نرم افزار چاپ چک شکیبا به این صورت هستش که کاربر میتونه نرم افزار رو دانلود کنه ! تست کنه ! و بعد از اینکه مورد قبولش بود بعد خرید کنه تازه میتونه در زمان تست از پشتیبانی استفاده کنه !
توضیحات بیشتر

چه پرینتری برای چاپ چک مناسب است؟

پرینتر های چاپ چک
نرم افزار چاپ چک شکیبا با تمای پرینتر های موجود در کشور ساز گار است البته کاربران میتوانن از پرینتر های مخصوص چک هم جهت بالا بردن امنیت چک های بانکی از آنها استفاده کنند.
توضیحات بیشتر
آدرس : مشهد - سجاد - میلاد 10 پلاک 22 آدرس
۰۵۱ - ۳۷۶۳۲۲۳۰ - ۰۹۱۵ ۰۴۸ ۵۷۸۷ - ۰۹۳۵ ۳۰۶ ۶۱۰۶ تلفن تماس
info [@] chapcheck.ir ایمیل