مشهد 37632230-051 تهران 71057637-021

مشروح خبر

ارشیو اخبار بانکی

 
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
 
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
 
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
 
پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
 
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
 
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
 
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
 
یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
 
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵
 
پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
 
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴
 
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴
 
یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
 
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳
 
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳
 
جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳
 
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳
 
جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲
 
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
 
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲
 
پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲
 
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲
 
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
ایران چک های 1 میلیون ریالی در پیشخوان بانک ها
 

 

 
آی بی نیوز - به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بهزاد قیاسوند مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با اعلام این خبر افزود: در سال 89 براساس ایرادات مراجع نظارتی ، بانک مرکزی اعلام کرد ایران چک‌های 1 میلیون ریالی در مرحله آخر و هنگام ارائه به بانک توسط مردم پشت نویسی شده و از گردونه خارج شوند لکن این اقدام و صرف وقت مردم در صف بانکها باعث شد این چکها عملا قابلیت خود را از دست داده و چون گذشته مورد استقبال مردم  قرار نگیرند و به تدریج در  بانکها جمع شده و عملا از گردونه مصرف و چرخه استفاده خارج شوند ولی با رفع موانع پیش گفت و امکان استفاده دوباره ایران چکها اکنون بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه، اختیار انتشار ایران چک 1 میلیون ریالی را دارد و با توجه  به نیاز اعلام شده بانکها به این ابزار پرداخت ، ایران چک های 1 میلیو ن ریالی توزیع می شوند.
وی افزود: به طور کلی یکی از وظایف اصلی بانکهای مرکزی تامین ابزار پرداخت مورد نیاز جامعه است. بانکهای مرکزی برای آنکه بتوانند به نیاز مردم پاسخ دهند، سفارش سال آینده یا سالهای آتی را برآورد می کنند و بر این اساس، اسکناس و مسکوک تولید و منتشر می کنند.
قیاسوند با بیان اینکه بانک مرکزی برای سفارش چاپ اسکناس اهداف سه گانه ای را دنبال می کنند، تصریح کرد: یکی از این اهداف، تامین وجه نقد مورد مصرف در مبادلات روزانه جامعه یا به عبارتی دیگر،  نقدینه خواهی است و اسکناس و مسکوک هم یکی از اجزای نقدینگی به مفهوم گسترده است .
مورد دوم که مورد توجه بانکهای مرکزی است، ذخیره گیری مناسب است و این ذخیره برای مواجهه با وقایع غیرمترقبه ای که احیاناً‌ باعث مراجعات مردم به سیستم بانکی می شود ، مدنظر است و طبیعتاً‌ بانکهای عامل باید بتوانند پاسخگوی نیازهای مردم باشند.
مدیرکل ریالی و نشر در ادامه افزود :مورد سوم جایگزینی اسکناس های امحاء شده است . طبیعتاً اسکناس ها بعد از یک مدت گردش، دچار فرسودگی می شوند و شبکه بانکی این اسکناس های فرسوده را جمع آوری و به بانک مرکزی تحویل می دهد . بر این اساس برای جایگزینی این حجم اسکناس، بانک مرکزی باید تدابیر لازم را بیندیشد .
وی با اشاره به برخی انتقادات مبنی بر ذخیره ایران چک ها در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اینکه گفته می شود سالیان متمادی ایران چک ها در خزانه بانک مرکزی بلااستفاده مانده است، اساساً سخنی غیرحرفه ای و غیر کارشناسی است، چرا که این امر نشان دهنده آن است بانک مرکزی پیش بینی های لازم برای تامین نیازهای مردم به ابزارهای پرداخت از جمله ایران چک را مورد توجه قرار داده است. از امتیازات و ویژگی های خوب هر بانک مرکزی پیش بینی میزان تقاضای نقدینگی در جامعه است تا بتواند به پشتوانه این اقدام، یک ذخیره مطمئن و قابل اتکا در خزانه های خود داشته باشد .
وی در خصوص فرآیند انتشار ایران چک ها بیان کرد: سال 86 به موجب مصوبه هیات وزیران ایران چک های بانک مرکزی مجوز چاپ گرفتند و بر همین اساس، سفارشات لازم به سازمان تولید اسکناس و مسکوک داده شد و در سال 87 ایران چک های بانک مرکزی جایگزین بانک چک ها شد و به دلیل این که انتشار چک پول بانکها اثار نامطلوب اقتصادی داشت ، بانک مرکزی نیز به همین انگیزه وارد عرصه شد و ضمن جمع آوری بانک چک ها و چک پول ها ؛ ایران چک خود را جایگزین آن ها نمود .
قیاسوند در ادامه افزود: پروسه انتشار تا سال 89 ادامه داشت ، اما در آن سال به خاطر ایراداتی که از طرف مراجع نظارتی وارد شد، بانک مرکزی طی بخشنامه ای از بانکها خواست ایران چک های یک میلیون ریالی را در ایستگاه آخر پشت نویسی و ابطال نمایند . البته باید گفت بخشنامه بانک مرکزی اساساً به این معنا نبود که ایران چک ها از گردونه خارج شوند بلکه به دلیل عدم استقبال مردم از این وضعیت ایجاد شده ، عملا ایران چک ها از گردونه خارج شدند .
مدیرکل ریالی و نشر با اشاره به اقدامات بانک مرکزی جهت مقابله با خلاهای ایجاد شده ناشی از حذف ایران چک 1 میلیون ریالی، تصریح کرد: در همان سال بانک مرکزی علیرغم اینکه یکی از ابزارهای پرداخت را از دست داده بود ،‌ خوشبختانه از طریق اسکناس صدهزار و ایران چک پانصد هزار ریالی این خلاء را جبران کرد که اگر به موقع وارد عمل نمی شد مسائل و مشکلات خاصی پدید می آمد.
وی در ادامه افزود: بانک مرکزی به تلاش های خود ادامه داد تا بتواند ایران چک ها را مجددا" به فرایند چرخه بازگرداند و نهایتا تلاش ها نتیجه داد و در قالب بودجه سال 91 بند قانونی مربوطه دیده شد که بر این اساس بانک مرکزی توانست زیر نظر هیات نظارت اندوخته اسکناس که یکی از ارکان بانک مرکزی است و با پشتوانه، اقدام به انتشار ایران چک نماید و بند قانونی مربوط در بودجه سال های 92 و 93 نیز دیده شده است. بر این اساس در خرداد سال 93 نیز تصمیم گرفته شد توزیع ‌ایران چک ها از طریق سیستم بانکی که در حقیقت کانال توزیع اسکناس ، مسکوک و ایران چک است صورت گیرد .
وی با رد کردن این که با انتشار و توزیع ایران چک های یک میلیون ریالی ، اسکناس های خردتر از چرخه خارج می شوند، تاکید کرد:اسکناس های خرد و درشت مکمل هم هستند و این دو با هم ابزار پرداخت مناسبی را تشکیل می دهند و جزء اجزاء لاینفکی هستند که یکی بدون دیگری قابل استفاده نخواهد بود .
وی به شهروندان اطمینان داد ذخیره ایران چک های یک میلیون ریالی به اندازه کافی است و با قاطعیت می توان گفت نیازهای شهروندان در این زمینه از طرف بانکها قابل تامین است و از این پس نیازی به پشت نویسی ایران چکها نبوده و مردم می توانند مانند ایران چکهای پانصد هزارریالی در مبادلات روزمره خود از آنها استفاده کنند.
قیاسوند در پایان تاکید کرد: مشتریان در بدو امر و هنگام  مراجعه به بانکها و عدم دریافت ایران چک های یک میلیون ریالی نگران نباشند . طبیعتا روند توزیع ایران چک های جدید، زمان بر خواهد بود اما قطعا در آینده نزدیک توزیع آن در سراسر کشور و در تمام بانکها انجام خواهد شد .
در ادامه، مجيد صنيعي رييس سازمان توليد اسکناس و مسکوک ضمن اشاره به ابعاد و اندازه ايران چک 1 ميليون ريالي گفت : همانند ايران چک 500 هزار ريالي، ابعاد آن 160 در 75 ميلي متر مي‌باشد و رنگ قالب آن آبي است.
وي ويژگيهاي امنيتي ایران چکها را در سه دسته برشمرد و گفت: برخي ويژگيها توسط مردم بدون هيج تجهيزاتي قابل شناسايي مي‌باشد که بارها از طريق رسانه ها و همچنين در قالب کتابچه و بروشور به بانکها اطلاع رساني شده است .
صنيعي يکي دیگر از مشخصات امنيتي و قابل شناسايي توسط مردم را وجود طرح سه بعدي واتر مارک با  تصوير حکيم ابوالقاسم فردوسي از نوع مولتي تون در خميره کاغذ و  عدد 1000000 به صورت الکترو تايپ در زير آن اعلام کرد و افزود: نخ امنيتي پنهان در درون کاغذ(وسط ايران چک) داراي خاصيت  فلورسنتي است و در زير لامپ UV به چهار رنگ سبز، آبي ، زرد و قرمز نمايان مي شود .روي اين نخ، عبارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نوشته شده است.
وي همچنين از نخ امنیتي پنجره‌اي(WINDOW) بعنوان يکي ديگر از ويژگيهاي امنيتي نام برد و گفت : اين نخ از نوع هولوگرافيک است و نوشته 1000000به صورت بي رنگ در بطن نخ قرار گرفته است.
رييس سازمان توليد اسکناس و مسکوک از وجود دو تصوير ناقص در دو طرف ايران چک خبر داد و اعلام کرد:  نوشته ناقص 1000000 و تصوير ناقص گل چهار برگ در زير تصوير کاخ تچر(کاخ تخت جمشید) به صورت کامل در مقابل تابش نور قابل رویت است.
وي با اشاره به لوگوي آرم بانک مرکزي قرار گرفته در وسط ايران چک گفت: مرکب به کار گرفته شده در چاپ اين لوگو به گونه‌اي است که با لمس انگشتان دست و افزايش گرما ناپديد و پس از سرد شدن  مجددا ظاهر مي‌شود.
صنيعي ضمن اشاره به وجود تصوير تخت جمشيد و گل چهار برگ در اين ايران چک بعنوان يکي ديگر از ويژگيهاي قابل شناسايي توسط مردم ، گفت: مرکب گل چهار برگ مرکبي است ضد کپي که بعد از گرفتن کپي ، رنگ اين مرکب به قهوه‌اي تغيير مي‌يابد.
وي از وجود  نوشته 100و IRAN CHEQUE در لبه بالاي ايران چک  خبر داد و گفت: اگر ايران چک به صورت زاويه اي در مقابل چشم قرار گيرد،اين نوشته ها قابل رويت است .
در پايان ، رييس سازمان توليد اسکناس و مسکوک بانک مرکزی مواردي چون رويت الياف رنگي فلورسنت در خميره کاغذ به رنگهاي زرد ،سبز، آبي و قرمز با استفاده از لامپ UV، فلورسنتي بودن مرکب نمره، ضد کپي بودن مرکب فلورسنت در طرح گل چهار پر که در هنگام کپي از رنگ نارنجي به قهوه اي تغيير خواهد کرد ، نوشته نامريي عدد 100در پشت ايران چک که زير لامپ UV قابل رويت است، همچنين استفاده از خطوط بسيار نازک در طراحي تصاوير و چاپ برجسته براي طرح و نوشته هاي درون ايران چک و ... از ديگر ويژگيهاي امنیتي تخصصي دانست که توسط بانکها و متصديان باجه قابل شناسايي مي‌باشد.


سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳

   

مطالب پر بازدید سایت

چگونه چک صادر کنیم ؟

پرینتر های چاپ چک
شما با خوندن این اموزش با نحوه صحیح نوشتن چک و قوانین مربوط به چک آشنا میشین !
توضیحات بیشتر

چگونه نرم افزار را تهیه کنم؟

پرینتر های چاپ چک
نحوه خرید نرم افزار چاپ چک شکیبا به این صورت هستش که کاربر میتونه نرم افزار رو دانلود کنه ! تست کنه ! و بعد از اینکه مورد قبولش بود بعد خرید کنه تازه میتونه در زمان تست از پشتیبانی استفاده کنه !
توضیحات بیشتر

چه پرینتری برای چاپ چک مناسب است؟

پرینتر های چاپ چک
نرم افزار چاپ چک شکیبا با تمای پرینتر های موجود در کشور ساز گار است البته کاربران میتوانن از پرینتر های مخصوص چک هم جهت بالا بردن امنیت چک های بانکی از آنها استفاده کنند.
توضیحات بیشتر
آدرس : مشهد - سجاد - میلاد 10 پلاک 22 آدرس
۰۵۱ - ۳۷۶۳۲۲۳۰ - ۰۹۱۵ ۰۴۸ ۵۷۸۷ - ۰۹۳۵ ۳۰۶ ۶۱۰۶ تلفن تماس
info [@] chapcheck.ir ایمیل