مشهد 37632230-051 تهران 71057637-021

مشروح خبر

ارشیو اخبار بانکی

 
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
 
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
 
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
 
پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
 
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
 
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
 
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
 
یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
 
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵
 
پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
 
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴
 
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴
 
یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
 
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳
 
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳
 
جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳
 
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳
 
جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲
 
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
 
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲
 
پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲
 
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲
 
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
آخرین خبر ها از لوزان امروز تا این ساعت
 

آخرین اخبار از توافق هسته ای

 

 

چکیده: مهم‌ترین دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 1+5 از روز پنجشنبه ششم فروردین آغاز شد تا طرفین طی شش روز سخت و نفس‌گیر، واپسین مذاکرات را برای دستیابی به توافق نهایی انجام دهند؛ توافقی که احتمال تحققش به مراتب بیش از عدم وقوعش بود. هم اکنون که در واپسین ساعات مذاکرات هستیم اخبار مرتبط با روز سه شنبه 11 فروردین ماه برابر با 31 مارس در ادامه این خبر قابل مشاهده است

 

15:50 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که پیشتر بر اساس برنامه، قرار بود امروز سه شنبه به تونس برود، به منظور تداوم حضور در مذاکرات هسته‌ای لوزان سفر خود به این کشور را لغو کرد.

15:15 خبرنگار BBC از محل مذاکرات: احتمالا موضوع جلسه سوم بین مقامات ایران و ۱+۵ تهیه متن بیانیه مشترک خواهد بود.

15:07 همزمان با ادامه مذاکرات در لوزان، بانک مرکزی اعلام کرد قسط پنجم از دور سوم آزاد سازی دارایی‌های مسدود شده ایران واریز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ 490 میلیون دلار براساس توافق ایران و گروه 1+5 از منابع بانک مرکزی در ژاپن در قالب قسط پنجم به حساب این بانک در کشور عمان واریز شد.
با واریز قسط‌ پنجم از دور سوم آزاد سازی دارایی‌های مسدود شده ایران، مجموعا مبلغ 2450 میلیون دلار از مرحله سوم توافقات ، در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.

14:32 خبرنگار تایمز مالی از مسکو: لاوروف(امروز صبح در مسکو) اعلام کرد شانسهای (موفقیت) بسیار زیاد است ام هیچوقت نمی‌توانید 100درصد مطمئن باشید. وی افزود که آماده ترک مسکو به مقصد لوزان است.
وی افزود: این شانس‌ها بسیار زیاد هستند تا هنگامیکه هیچ یک از طرفین سعی نکند اقدام به زیاده‌خواهی بکند تا چیز بیشتری نصیبش شود، بجای آنکه در جهت حفظ تعادل مذاکرات اقدام کند. تا هنگامیکه تعادل مذاکرات حفظ شده باشد معتقدم که دورنمای موفقیت بسیار خوب خواهد بود. وی همچنین افزود: با دستیابی به یک توافق تجریم‌های سازمان ملل بر علیه ایران دیگر نباید وجود داشته باشند. در این راستا انتخاب‌های متعددی می‌تواند وجود داشته باشد: لغو کامل تحریمها و یا تعلیق اولیه آنها تا هنگامیکه که رسماً از لحاظ قانونی ملغی شوند.
وی افزود: مفهوم این اقدام این است که تحریمها (در صورت دستیابی به توافق) دیگر نباید کار کرد داشته باشند و دیگر نباید مانعی بر سر راه فعالیت‌های قانونی تجاری و اقتصادی بین ایران و شرکای تجاریش ایجاد نماید.

14:15 سومین نشست وزرای خارجه ایران و 6 کشور با حضور موگرینی و معاونان

 

14:13 «یکی از مقام‌ها» که نخواسته نام او ذکر شود به آسوشیتدپرس گفت بیانیه‌ای که طرف‌های مذاکره در لوزان قصد دارند روز سه‌شنبه منتشر کنند بیانیه‌ای کلی خواهد بود مبنی بر توافق بر سر ادامه مذاکرات در مرحله‌ای جدید. او افزود که بخشی از علت «کلی» بودن چنین بیانیه‌ای این است که اختلافات میان طرف‌ها هم‌چنان پابرجاست.

14:08 مجید تخت روانچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده ایران، خبرهای برخی رسانه‌های غربی مبنی بر تمدید مهلت مذاکرات را رد کرده و گفت که «چنین بحثی مطرح نشده است.» پیش از این، شبکه خبری فرانس۲۴ احتمال تمدید چندساعته یا حتی چندروزه مذاکرات را مطرح کرده‌بود.

14:02 اشتان مایر، وزیر خارجه آلمان: همه کوشش خودمان را برای رسیدن به توافق انجام می‌دهیم. 

 

 13:59 ایرنا: وانگ وی، وزیر امور خارجه چین در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد به رغم وجود برخی نقاط تردیدآمیز، نشانه‌هایی از خوش‌بینی در مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ مشاهده می‌شود.

13:59 رویترز: هر دو طرف مذاکرات پیشنهادهای مصلحت آمیز زیادی را ارایه کرده اند اما موافقت بر سر آنها هنوز بدست نیامده است

13:51 آسوشیتدپرس: ایران و گروه 1+5 به پایان جلسه روز سه‌شنبه نزدیک می‌شوند و احتمالا در پایان این نشست بیانیه‌ای منتشر می‌کنند

13:47 پایان نشست معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا

13:36 آسوشیتدپرس: ایران و گروه 1+5 به پایان جلسه روز سه‌شنبه نزدیک می‌شوند و احتمالا در پایان این نشست بیانیه‌ای منتشر می کنند

13:29 ریابکوف، مذاکره کننده ارشد #روسیه: امیدوارم که بطرز مثبتی غافلگیر شوید.

13:20 دیدار صالحی و مونیز به پایان رسید.

13:17 عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده اتمی ایران در حال دیدار با وندی شرمن، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، است.

13:10 ظریف: برای پیش‌نویس توافق آماده‌ایم

13:05 لاوروف در نشستی خبری در مسکو: بعد از رسیدن به #توافق هسته‌ای با ایران تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه #ایران باید متوقف شود.

13:00 سرگئی لاوروف: برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای به لوزان برمی‌گردم

 

به گزارش ارانیکو مهم‌ترین دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 1+5 از روز پنجشنبه ششم فروردین آغاز شد تا طرفین طی شش روز سخت و نفس‌گیر، واپسین مذاکرات را برای دستیابی به توافق نهایی انجام دهند؛ توافقی که احتمال تحققش به مراتب بیش از عدم وقوعش است. روز پنجم مذاکرات با نشست حساس مشترک وزرای خارجه 5+1 با وزیرامورخارجه ایران آغاز شد.

ظاهراً شش کشور طرف مذاکره با ایران بر سر موضع گیری در قبال ایران، اختلاف نظرهای جدی داشتند که باعث شد تا واپسین ساعات روز پنجم نشست مشترک داخلی داشته باشند و در نهایت در صبح روز ششم مذاکرات به عنوان روز پایانی، پس از یک دور دیگر از مذاکرات داخلی شش کشور، نشست دوم مشترک این شش کشور با هیات ایرانی برگزار شد تا احتمالاً موضع این 6 کشور در قبال موضع آخر ایران که در جلسه روز پنجم اعلام شده بود، اعلام شود.

 

منبع : ارانیکوسه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴

   

مطالب پر بازدید سایت

چگونه چک صادر کنیم ؟

پرینتر های چاپ چک
شما با خوندن این اموزش با نحوه صحیح نوشتن چک و قوانین مربوط به چک آشنا میشین !
توضیحات بیشتر

چگونه نرم افزار را تهیه کنم؟

پرینتر های چاپ چک
نحوه خرید نرم افزار چاپ چک شکیبا به این صورت هستش که کاربر میتونه نرم افزار رو دانلود کنه ! تست کنه ! و بعد از اینکه مورد قبولش بود بعد خرید کنه تازه میتونه در زمان تست از پشتیبانی استفاده کنه !
توضیحات بیشتر

چه پرینتری برای چاپ چک مناسب است؟

پرینتر های چاپ چک
نرم افزار چاپ چک شکیبا با تمای پرینتر های موجود در کشور ساز گار است البته کاربران میتوانن از پرینتر های مخصوص چک هم جهت بالا بردن امنیت چک های بانکی از آنها استفاده کنند.
توضیحات بیشتر
آدرس : مشهد - سجاد - میلاد 10 پلاک 22 آدرس
۰۵۱ - ۳۷۶۳۲۲۳۰ - ۰۹۱۵ ۰۴۸ ۵۷۸۷ - ۰۹۳۵ ۳۰۶ ۶۱۰۶ تلفن تماس
info [@] chapcheck.ir ایمیل