مشهد 37632230-051 تهران 71057637-021

مشروح خبر

ارشیو اخبار بانکی

 
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
 
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
 
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
 
پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
 
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
 
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
 
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
 
یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
 
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵
 
پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
 
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴
 
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴
 
یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
 
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳
 
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳
 
جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳
 
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳
 
جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲
 
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
 
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲
 
پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲
 
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲
 
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
روند صعودی بورس از اواسط هفته جاری
 

یک کارشناس بازار سرمایه پیش‌بینی کرد، بورس از اواسط هفته جاری به روند صعودی بازمی گردد،همچنين رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : برنامه های توسعه ای بازار سرمایه در سال جاری ادامه یافته و ساختار سرمایه گذاری در این بازار تسهیل می شود.

علی صالح آبادی ، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برنامه های سال 93 بازار سرمایه گفت: امسال، در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی، بازار سرمایه نقش مهمی را به ویژه در حوزه کمک به تولید، صنعت، تامین مالی بنگاه های اقتصادی مبتنی بر سرمایه های خارجی  و داخلی ، کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی شرکت های بورسی، نقش موثرتر شرکت های بورسی در فضای کلی اقتصاد، کمک به رشد اقتصادی و توسعه ظرفیت های تولیدی در کشور ایفا خواهد کرد. 

وی در ادامه افزود: موارد مربوط به اقتصاد دانش بنیان که در سیاست های اقتصاد مقاومتی است نیز با راه اندازی بورس ایده در سال ۹۳ عملیاتی می شود. 

وی در خصوص عملکرد بازار سرمایه در سال گذشته گفت: خوشبختانه سال ۹۲ در مجموع سال خوبی بود. شاخص ها وضعیت مطلوبی داشتند و برای نخستین بار ارزش بازار سرمایه از رشد قابل توجهی برخوردار بود. ارزش معاملات بورس تهران از ۹۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفت که نسبت به سال ۹۱ که ۲۶ هزار میلیارد تومان بود، 4 برابر شد. 

سخنگوی سازمان بورس اضافه کرد : دفعات معاملات هم به حدود ۱۷ میلیون رسید که نسبت به سال ۹۱ که پنج میلیون بود، بیش از سه برابر شد. این رشد نشان از نقدشوندگی بیشتر بازار سرمایه در سال ۹۲ دارد و این امر یکی از موارد با اهمیت بازار در سال گدشته بود. 

وی همچنین تصریح کرد: ارزش بازار سرمایه در سال ۹۲ به حدود ۳۸۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ابتدای سال که ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بود، 2 برابر شد. 

صالح آبادی خاطرنشان کرد: در سال ۹۲، شاخص کل از ۳۸ هزار واحد در ابتدای سال به ۷۹ هزار واحد رسید که نشان از بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی این متغیر دارد. البته در این مسیر افت و خیزهایی وجود داشت، اما روند کلی بازار مثبت بود. به ویژه در هفته پایانی رو به رشد شد و همواره تاکید داشته ام که بازار سرمایه ریسک دارد و ریسک جزء ذات بازار سرمایه است. 

سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه سرمایه گذارانی که به بورس می آیند، از ریسک بالاتری نسبت به سایر بازارها برخوردارند، ابراز داشت: البته اوراق مشارکت، اوراق مرابحه و اجاره هم در بازار سرمایه وجود دارد و این اوراق بدون ریسک است و سود ثابتی می دهد، بنابراین سرمایه گذارانی که ریسک گریزتر هستند، می توانند این ابزار را خریداری کنند و سرمایه گذاران ریسک پذیر می توانند وارد معاملات سهام شوند. 

وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران می توانند برای مدیریت بهتر ریسک خود، سبدی از سهام مختلف را خریداری کرده و هیجانی عمل نکنند، افزود: در عین حال، علاوه بر در نظر گرفتن روند بلند مدت، بهتر است با افراد خبره مشورت کرده و هیجانی عمل نکنند، این در حالی است که بازدهی بورس در بلندمدت در قیاس با سایر بازارها بالاتر است، برای مثال طی ۱۰ سال، بازده بازار سرمایه بیش از سایر بازارها بوده است. 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه شاخص ها سال گذشته حدود دو ماه روندی نزولی داشتند، گفت: نباید به نوسانات دو ماهه توجه کرد، چراکه بعد از آن باز هم بازار متعادل شد. 
در فرابورس چه گذشت 

صالح آبادی اظهار داشت: ارزش بازار فرابورس به حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که ابتدای سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بود. این امر نشان از رشدی در حدود ۹۰ درصد دارد. 

وی ادامه داد : از نظر ارزش معاملات در بازار فرابورس هم طی سال ۹۲، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در این بازار معامله شد، که در سال ۹۱ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بود که این ارقام هم رشد دو برابری را نشان می دهد. 

سخنگوی سازمان بورس افزود : دفعات معاملات در بازار فرابورس طی سال ۹۲، حدود سه برابر شد و از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دفعه به پنج میلیون دفعه دفعه رسید که این ارقام نشان از توسعه بازار فرابورس دارد. شاخص کل فرابورس هم ابتدای سال ۴۴۳ واحد بود که در پایان سال به حدود ۷۶۶ واحد رسید که بیش از ۷۰ درصد رشد در بازدهی فرابورس را نشان می دهد. 

منبع: اخبار بانکدوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳

   

مطالب پر بازدید سایت

چگونه چک صادر کنیم ؟

پرینتر های چاپ چک
شما با خوندن این اموزش با نحوه صحیح نوشتن چک و قوانین مربوط به چک آشنا میشین !
توضیحات بیشتر

چگونه نرم افزار را تهیه کنم؟

پرینتر های چاپ چک
نحوه خرید نرم افزار چاپ چک شکیبا به این صورت هستش که کاربر میتونه نرم افزار رو دانلود کنه ! تست کنه ! و بعد از اینکه مورد قبولش بود بعد خرید کنه تازه میتونه در زمان تست از پشتیبانی استفاده کنه !
توضیحات بیشتر

چه پرینتری برای چاپ چک مناسب است؟

پرینتر های چاپ چک
نرم افزار چاپ چک شکیبا با تمای پرینتر های موجود در کشور ساز گار است البته کاربران میتوانن از پرینتر های مخصوص چک هم جهت بالا بردن امنیت چک های بانکی از آنها استفاده کنند.
توضیحات بیشتر
آدرس : مشهد - سجاد - میلاد 10 پلاک 22 آدرس
۰۵۱ - ۳۷۶۳۲۲۳۰ - ۰۹۱۵ ۰۴۸ ۵۷۸۷ - ۰۹۳۵ ۳۰۶ ۶۱۰۶ تلفن تماس
info [@] chapcheck.ir ایمیل