مشهد 37632230-051 تهران 71057637-021

امکانات نرم افزار

چاپ چک شکیبا
چاپ چک شکیبا
چاپ چک شکیبا

قابل نصب و اجرا در كليه ويندوزها
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

ثبت چک در سامانه صیاد - بانک کشاورزی، بانک مهر ایران - و ... ویژگی جدید نرم افزار
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

امکان جاجایی در سیستم دیگر
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

وارد کردن اطلاعات از اکسل
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

استعلام چک های صیادی از بانک مرکزی
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

وارد کردن شماره ملی در چک
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

ارسال پیامک به اشخاص که از ایشان چک دریافت شده
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

سازگاری کامل با پرینتر های Olivetti Julimark pr90
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

'گزینه تنظیم خودکار با پرینترهای چاپ چک Olivetti Julimark pr90
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

ورود به نرم افزار با کلمه عبور برای امنیت اطلاعات شما
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

امکان کار به صورت همزمان توسط چند کاربر (قابلیت شبکه)
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

تعریف حساب،تعریف دسته چک و مشاهده مانده حساب
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

دارای بیش از 50 قالب چک نصب شده درون برنامه
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

امکان تعریف و تنظیم قالب های چک به دلخواه کاربر در محیطی کاملا Drag and Drop
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

پشت نویسی چک
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

نصب قالب های آماده ی چک از درون برنامه به کمک نصب کننده قالب اینترنتی
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

ثبت چک های پرداختی و دریافتی
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

ثبت وضعیت چک های پرداختی و دریافتی ثبت شده
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

هشدار چک های پرداختی موعد سررسید
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

چاپ دستور پرداخت چک
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

قابلیت طراحی و ویرایش متن و قالب دستور پرداخت به دلخواه و توسط کاربر
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

چاپ رسید دریافت و پرداخت چک
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

چاپ رسید نقدی
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

قابلیت طراحی و ویرایش متن و قالب رسیدهای پرداخت، دریافت و رسید نقدی به دلخواه و توسط کاربر
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

تعریف اشخاص
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

تعریف بانک با قابلیت گزارش گیری
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

قابلیت تعریف و ویرایش حساب
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

ایجاد متون و شرح آماده برای درج در چکها و رسیدها
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

یادآوری چک و تنظیم زمان هشدار به اساس نیاز کاربر بصورت سیستمی و پیامکی
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

قابلیت چاپ لوگو در دستور پرداخت و همچنین تمامی رسیدها
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

ایجاد و بازیابی فایل پشتیبانی (بک آپ گیری)
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

گزارشگیری از تمامی چکهای پرداختی و دریافتی
جستجوی ساده
جستجوی پیشرفته
نرم افزار چاپ چک شکیبا

گزارشگیری از تمامی فیش های ساتنا و نقدی
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

تعیین وضعیت های پرداختی و دریافتی
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

پشتیبانی از فیش های بانکی جدید و قدیم
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

طراحی فیش های جدید فقط برای کارابران نرم افزار فیش بانک
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

قابلیت شخصی سازی بر اساس نیاز شرکت
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

امکان شخصی سازی کامل گزارشات بر اساس نیاز کاربر (تاریخ، مبلغ، بانک، وضعیت چک و .... )
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

امکان جستجوی چک ها و ویرایش آنها
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

تعیین وضعیت چکهای پرداختی و دریافتی (پاس شده، برگشتی و .... ) و نمایش آنها به تفکیک رنگ
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

گزارش اجمالی از چک های صادر شده و دریافت شده به تفکیک در صفحه اول نرم افزار
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

چاپ نمودار گزارش چکها در صفحه ورود به برنامه
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

چاپ چک دسته ای
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

نمایش میزان مانده حساب
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

چاپ دستور پرداخت دسته ای
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

امکان راس گیری چک
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

چاپ فیش نقدی
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

چاپ فیش کلر
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

چاپ فیش ساتنا و پایا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

امکان ارسال یادآوری چک ها در قالب پیامک
یک شماره
دو شماره
نرم افزار چاپ چک شکیبا

ارسال پیامک یادآوری چک در روز و ساعت دلخواه
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

امکان تعیین متن پیامک با فیلدهای دلخواه
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

گزارشگیری از چک پیامهای ارسال شده
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

گواهی ثبت از مرکز توسعه اطلاعات و رسانه های دیجیتال
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

پشتیبانی بعد از خرید
فقط ماه اول
سال اول رایگان
نرم افزار چاپ چک شکیبا

دارای تاییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک کشور
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

هزینه پشتیبانی سالیانه
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا
نرم افزار چاپ چک شکیبا

قیمت
248،000 تومان
637،000 تومان
1،379،000 تومان

مطالب پر بازدید سایت

چگونه چک صادر کنیم ؟

پرینتر های چاپ چک
شما با خوندن این اموزش با نحوه صحیح نوشتن چک و قوانین مربوط به چک آشنا میشین !
توضیحات بیشتر

چگونه نرم افزار را تهیه کنم؟

پرینتر های چاپ چک
نحوه خرید نرم افزار چاپ چک شکیبا به این صورت هستش که کاربر میتونه نرم افزار رو دانلود کنه ! تست کنه ! و بعد از اینکه مورد قبولش بود بعد خرید کنه تازه میتونه در زمان تست از پشتیبانی استفاده کنه !
توضیحات بیشتر

چه پرینتری برای چاپ چک مناسب است؟

پرینتر های چاپ چک
نرم افزار چاپ چک شکیبا با تمای پرینتر های موجود در کشور ساز گار است البته کاربران میتوانن از پرینتر های مخصوص چک هم جهت بالا بردن امنیت چک های بانکی از آنها استفاده کنند.
توضیحات بیشتر
آدرس : مشهد - سجاد - میلاد 10 پلاک 22 آدرس
۰۵۱ - ۳۷۶۳۲۲۳۰ - ۰۹۱۵ ۰۴۸ ۵۷۸۷ - ۰۹۳۵ ۳۰۶ ۶۱۰۶ تلفن تماس
info [@] chapcheck.ir ایمیل