مشهد 37632230-051 تهران 71057637-021

مشروح خبر

ارشیو اخبار بانکی

 
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
 
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
 
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
 
پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
 
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
 
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
 
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
 
یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
 
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵
 
پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
 
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴
 
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴
 
یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
 
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳
 
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳
 
جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳
 
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳
 
جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲
 
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
 
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲
 
پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲
 
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲
 
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
قیمت ارز کاهش می‌یابد
 


رئیس کل بانک مرکزی ایران در پاسخ به سوالی در مورد کاهش نرخ ارز از 3300 تومان گفت: اثری که درباره‌ی ثبات در قیمت نرخ ارز وجود دارد به صورت تدریجی شکل می‌گیرد و در حال حاضر بازار ارز از ثبات رو به پایین برخوردار است و در یک دوره زمانی ان شاء الله ثبات، به بازار ارز بر می‌گردد. پس با توجه به التهابات بازار وضعیت طبیعی طی خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: متاسفانه موانعی در پرداخت معوقات بانکی ایجاد شده است که مشکلاتی را برای نظام بانکی به وجود آورده و بانکها باید در این زمینه پاسخگو باشند.

والله سیف - رئیس کل بانک مرکزی - در حاشیه‌ جلسه امروز هیات دولت در مورد وضعیت نرخ سود تسهیلات بانکی توضیح داد: نرخ سود تسهیلات مربوط به شورای پول و اعتبار است.

وی با بیان این توضیح که تسهیلات نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران بر دو نوع است افزود: در یک نوع آن که مبتنی بر مشارکت مدنی است نمی‌توانیم سقفی برای آن تعیین کنیم منتها شورای پول و اعتبار روی مسائلی همچون حداقلهای نرخ تسهیلات تصمیم می‌گیرند و بر این اساس کار می‌کند.

سیف با اشاره به مشکلات موجود در کشور در مقوله‌ی اشتغال اظهار کرد: دولت در امسال  به موضوع اشتغال خواهد پرداخت و طبیعی است که نظام بانکی هم در این رابطه نقش تاثیرگذاری دارد.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در رابطه با گذشته‌ی نظام بانکی در جلسه‌ی امروز هیات دولت مطرح شد این بود که نظام بانکی در زمان فعلی باید به عنوان یکی از بازوهای حمایتی دولت از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت و در این راستا فعالیت خود را منسجم کند.

فضای جدید برای حمایت از بخش خصوصی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که در گذشته بانک‌ها به دلیل تکالیف متعددی که بر عهده داشتند امکان حمایت از فعالیت‌های بخش اقتصادی برایشان وجود نداشت تصریح کرد: بخش خصوصی در این رابطه انتقادات زیادی را مطرح می‌کند و دولت مصمم است فضای جدیدی را برای فعالیت و حمایت نظام بانکی از بخش خصوصی فراهم کند و درجهت حمایت از فعالیت‌های تولیدی و مثبت اقتصادی بخش‌های خصوصی وارد عمل شود. این موضوع در ایجاد اشتغال و روند مثبت اقتصادی کشور تاثیر گذار خواهد بود.

وی گفت: ما امیدواریم نظام بانکی بتواند در امسال بر حمایت از فعالیت‌های تولیدی نقش تاثیرگذاری داشته باشد.

کاهش با ثبات در قیمت ارز

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در مورد کاهش نرخ ارز از 3300 تومان گفت: اثری که درباره‌ی ثبات در قیمت نرخ ارز وجود دارد به صورت تدریجی شکل می‌گیرد و در حال حاضر بازار ارز از ثبات رو به پایین برخوردار است و در یک دوره زمانی ان شاء الله ثبات، به بازار ارز بر می‌گردد. پس با توجه به التهابات بازار وضعیت طبیعی طی خواهد شد.

سیف با اشاره به وجود عرضه و تقاضا در بازار ارز تصریح کرد: فکر می‌کنم به زودی کاهش با ثباتی در قیمت ارز در بازار ایجاد شود.

مانعی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در رابطه با مشکلات ارائه تسهیلات به مردم در بانک‌ها گفت: بانک‌ها نمی‌توانندوقتی منابعی در اختیار دارند و سپرده گذار برای آن هزینه می‌کند برای آنها مانعی ایجاد کنند. زیرا سپرده گذار انتظار دارد بیشترین بازدهی را از سپرده خود کسب کند. چون نمی‌تواند سپرده خود را بلااستفاده در بانک‌ها گذارد. پس این روند سبب می‌شود که بازدهی برای بانک و سپرده گذار متوقف شود.لذامحدودیت منابع در نظام بانکی در این راستا باید رفع شود.

وی اضافه کرد: یکی از مباحثی که بر نظام بانکی وجود دارد این است که در نظام بانکی به دنبال نرخ مطلوب یا دسترسی به منابع برای تامین نیازهایمان هستیم گفت: من فکر می‌کنم باید به سمتی برویم و شرایطی ایجاد کنیم تا منابع مورد نیاز به درستی در نظام بانکی تجهیز شود که در خدمت مردم قرار گیرد و به برطرف شدن مشکلات کمک کند.

وی افزود: در حال حاضر بخشی از مشکلات ما در نظام بانکی که انتقادات بسیاری مربوط به این است که محدودیت منابع قرض‌الحسنه برای نظام‌های بانکی وجود دارد حجم بسیاری از تقاضا را در مقابله با منابع محدود قرض‌الحسنه ایجاد کرده است و این موضوع سبب می‌شود بانک‌ها نتوانند وظایف خود دراین حیطه را به درستی انجام دهند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ما باید این واقعیت را درک کنیم که اگر بانک منابعی را در اختیار داشته باشد باید در قبال سپرده گذار احساس وظیفه کند و بانک مرکزی هم وظیفه دارد اگر بانکی در قبال سپرده گذار قصوری داشت، با آن بانک برخورد کند.

وی بااشاره به اینکه نظام بانکی علاقمنداست نقش تاثیرگذاری در فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد افزود: نظام بانکی باید به محدودیت سرمایه و حجم بالای مطالبات از دولت توجه کند و تکالیفی که دولت به نظام بانکی واگذارکرده است را مد نظر داشته باشد.

برداشتی از صندوق توسعه صورت نگرفته است

سیف همچنین در جواب سوالی در مورد اعلام نظر دیوان محاسبات مبنی بر برداشت 4 میلیارد و صد هزار دلاری دولت از صندوق توسعه‌ی ملی گفت: به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد و ما از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده‌ایم و حتی 20 % مبلغ موجود را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده‌ایم پس اگر سوء تفاهمی دراین باره وجود داشته باشد آن را پیگیری می‌کنیم و اطلاع رسانی خواهیم کرد.

 منبع:banki.irپنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳

   

مطالب پر بازدید سایت

چگونه چک صادر کنیم ؟

پرینتر های چاپ چک
شما با خوندن این اموزش با نحوه صحیح نوشتن چک و قوانین مربوط به چک آشنا میشین !
توضیحات بیشتر

چگونه نرم افزار را تهیه کنم؟

پرینتر های چاپ چک
نحوه خرید نرم افزار چاپ چک شکیبا به این صورت هستش که کاربر میتونه نرم افزار رو دانلود کنه ! تست کنه ! و بعد از اینکه مورد قبولش بود بعد خرید کنه تازه میتونه در زمان تست از پشتیبانی استفاده کنه !
توضیحات بیشتر

چه پرینتری برای چاپ چک مناسب است؟

پرینتر های چاپ چک
نرم افزار چاپ چک شکیبا با تمای پرینتر های موجود در کشور ساز گار است البته کاربران میتوانن از پرینتر های مخصوص چک هم جهت بالا بردن امنیت چک های بانکی از آنها استفاده کنند.
توضیحات بیشتر
آدرس : مشهد - سجاد - میلاد 10 پلاک 22 آدرس
۰۵۱ - ۳۷۶۳۲۲۳۰ - ۰۹۱۵ ۰۴۸ ۵۷۸۷ - ۰۹۳۵ ۳۰۶ ۶۱۰۶ تلفن تماس
info [@] chapcheck.ir ایمیل