مشهد 37632230-051 تهران 71057637-021

مشروح خبر

ارشیو اخبار بانکی

 
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
 
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
 
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
 
پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
 
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
 
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
 
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
 
یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
 
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵
 
پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
 
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴
 
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴
 
یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
 
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳
 
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳
 
جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳
 
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳
 
جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲
 
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
 
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲
 
پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲
 
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲
 
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
مکانیزه شدن پردازش چک‌های بانکی
 


 در حال حاضر وضعیت پردازش چک‌های بین بانکی در کشور به گونه‌ای است که مشتری با مراجعه به شعب بانک‌ها لاشه چک و فرم تکمیل شده حاوی مشخصات و اطلاعات چک را به بانک ارائه و رسید دریافت می‌کند. سپس فهرست روزانه چک‌های انتقالی ثبت شده در سیستم تهیه و با مندرجات چک مطابقت داده شده و به تحصیلدار شعب تحویل داده می‌شود. چک‌های انتقالی واصله به واحد پایاپای هر بانک توسط تحویلدار ارائه شده و در آنجا اطلاعات چک‌ها و مندرجات لیست‌ها بررسی و چک‌ها بر اساس بانک ‌متعهد تفکیک می‌شود. سپس چک‌های عهده هر بانک به همراه فرم توازن مبالغ بدهکار و بستانکار بانک‌ها براساس اطلاعات مندرج در تابلو مبادلات روز جاری و برگشتی‌های روز قبل، به نماینده بانک تحویل می‌شود.
اطلاعات مربوط به چک‌های تحویل گرفته شده از اتاق پایاپای در سیستم هر بانک ثبت شده و پس از بررسی و تفکیک چک‌ها به شعب مورد نظر برای پرداخت وجه چک در صورت وجود موجودی و صدور گواهی عدم‌پرداخت در صورت بروز مشکلات مربوطه ارسال می‌شود. اطلاعات مربوط به چک‌های پاس شده و برگشتی در فهرست دریافتی چک‌ها درج شده و جهت انتقال به واحد کلرینگ به تحصیلدار شعبه تحویل می‌شود؛ در نهایت لاشه چک‌های برگشتی به همراه چک‌های واگذاری‌شده عهده سایر بانک‌ها به اتاق اسناد بانکی توسط اداره پایاپای هر بانک واگذار می‌شود.
این سیستم مشکلاتی را در سیستم پردازش چک‌های بین بانکی ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات کاهش کنترل بانک مرکزی بر حدود بدهکاری بانک‌ها با توجه به پایاپای شدن اسناد و دستی بودن فرآیند و نهایتا عدم‌کنترل بر بدهکار شدن حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. ضمن اینکه پردازش دستی چک‌ها منجر به اشتباهات انسانی در درج اطلاعات مربوط به چک‌ها در تمامی بخش‌ها و ثبت نشدن اصلاحی‌ها می‌شود. بانک مرکزی معتقد است که سیستم پردازش چک به‌صورت دستی موجب کندی انجام عملیات مربوط به تسویه چک‌ها خصوصا در چک‌های بین استانی، ایجاد تشکیلات عریض و طویل جهت پردازش چک‌های بین بانکی در سراسر کشور، پرهزینه بودن رویه اعم از زمانی، انسانی، مالی می‌شود و ریسک ناشی از حمل‌و‌نقل فیزیکی لاشه چک‌ها به دلیل استاندارد نبودن مشخصات فیزیکی و محتوایی چک‌ها در بانک‌های مختلف بالا است؛ ضمن اینکه عدم‌امکان پردازش ماشینی چک‌ها در سیستم دستی پردازش چک‌ها از دیگر مشکلات این سیستم است.
محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی در خصوص برنامه‌ این بانک برای رفع مشکلات پیش گفته به سابقه این طرح اشاره کرد و گفت: در روزهای پایانی سال 91 شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای طراحی و پیاده‌سازی سامانه چکاوک را با هدف ساکن‌سازی لاشه چک و با قابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی چک‌های کاغذی بین‌بانکی و انجام تراکنش‌های الکترونیکی با استفاده از سامانه پایاپای الکترونیکی(پایا) الزامی اعلام کرد.
دبیر کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «دامنه فعالیت پروژه چکاوک چگونه است؟» گفت: دامنه فعالیت پروژه چکاوک شامل سوئیچ مرکزی است که از طریق واسطی امن به درگاه واحدی در هر بانک متصل شده و درگاه مزبور مسوول جمع‌آوری تمامی درخواست‌های پردازش چک‌های وصولی از شعب و انتقال آنها به سامانه چکاوک و همچنین اخذ پیام‌های مربوط به چک‌های عهده و ارسال به مراکز پردازش درون بانکی و ارائه پاسخ و نتیجه بررسی به سامانه چکاوک است. وی اضافه کرد: تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند مشخصات پیام‌های ارسالی و دریافتی در فرآیند مزبور را براساس مستند قالب پیام‌‌ها و اطلاعات تبادلی مابین شبکه بانکی و سامانه چکاوک منسجم کنند.
به گفته وی تبادل اطلاعات از درگاه واحد مستقر در هر بانک به سامانه چکاوک و بالعکس با استفاده از سامانه نماد (نظام مدیریت امضای دیجیتال بانک مرکزی) صورت می‌پذیرد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی هدف از اجرایی شدن پروژه چکاوک را استفاده از زیر‌ساخت‌های موجود الکترونیکی برای پردازش چک‌ها، نظارت کامل و دقیق بانک مرکزی بر روند پرداخت‌‌های چکی در سراسر کشور، سیاست‌گذاری و اعمال موثر سیاست‌های بانک مرکزی بر نحوه مبادلات چک‌ها به صورت بین‌بانکی، اعمال سقف‌های سیاستی و کنترل میزان بدهکاری حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی، در دست‌بودن به‌روز و کارآمد تمامی مبادلات بین بانکی اعم از چک و سایر ابزار‌های پرداخت و کنترل کامل بانک مرکزی بر انواع نظام‌های پرداخت و صرف مدت زمان کمتر جهت مقابله اقلام به منظور مشاهده تصویر، مبلغ و امضای چک اعلام کرد. او افزود: کاهش ریسک سوءاستفاده از چک‌ها به جهت سرعت گردش کار، استفاده از گواهی دیجیتال (کلید عمومی و خصوصی) به منظور عدم‌دسترسی اشخاص غیرمجاز به مفاد چک‌ها، حذف عملیات حمل‌ونقل چک‌ها بین بانک‌های متعهد و ذی‌نفع، جلب رضایت مشتریان با ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر، کاهش هزینه‌های پردازش چک‌ها و استانداردسازی چک‌ها را از دیگر اهداف این سامانه عنوان کرد.
احمدی در پاسخ به این سوال که پروژه چکاوک چه ارتباطی با استانداردسازی و چاپ و توزیع ‌چک به صورت متمرکز در بانک مرکزی دارد، گفت: پروژه چاپ و توزیع ‌چک به صورت متمرکز در بانک مرکزی، با هدف ارتقا و رعایت‌ ضرایب امنیتی چک‌ به عنوان اوراق بهادار، ایجاد قابلیت کنترل‌های سیستمی و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی‌چک در راستای یکسان‌سازی و هماهنگ کردن طرح آن در تمامی بانک‌ها در دست بررسی قرار دارد تا با ایجاد زیرساخت صدور متمرکز دسته چک، رویه‌های پردازش و صدور این ابزار مهم مطابق با «دستورالعمل حساب جاری» منسجم ‌شود.
وی افزود: همچنین با جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات چک برگشتی امکان مقابله با رویه‌های نامناسب موجود در شعب و ارسال دسته چک به درب منزل متقاضی و کنترل و نظارت موثر بر عدم‌ارائه دسته‌چک به افراد دارای سابقه چک برگشتی براساس استعلام از سامانه جامع متمرکز چک برگشتی موجود در این بانک فراهم خواهد شد.
او اضافه کرد: به منظور ایجاد شفافیت حداکثری در زمینه کارکرد حساب جاری اشخاص، با اختصاص شماره‌شناسه استعلام مرتبط با سریال هر برگ از دسته چک متقاضی؛ امکان دریافت اطلاعاتی در خصوص صحت نام صاحب حساب درج شده روی برگه چک و اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی و خلاصه‌ای از وضعیت اعتباری وی با اعلام شماره شناسه مزبور در سامانه استعلام همگانی بانک مرکزی برای مشتریان بانکی ایجاد می‌شود./ دنیای اقتصاد

 چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳

   

مطالب پر بازدید سایت

چگونه چک صادر کنیم ؟

پرینتر های چاپ چک
شما با خوندن این اموزش با نحوه صحیح نوشتن چک و قوانین مربوط به چک آشنا میشین !
توضیحات بیشتر

چگونه نرم افزار را تهیه کنم؟

پرینتر های چاپ چک
نحوه خرید نرم افزار چاپ چک شکیبا به این صورت هستش که کاربر میتونه نرم افزار رو دانلود کنه ! تست کنه ! و بعد از اینکه مورد قبولش بود بعد خرید کنه تازه میتونه در زمان تست از پشتیبانی استفاده کنه !
توضیحات بیشتر

چه پرینتری برای چاپ چک مناسب است؟

پرینتر های چاپ چک
نرم افزار چاپ چک شکیبا با تمای پرینتر های موجود در کشور ساز گار است البته کاربران میتوانن از پرینتر های مخصوص چک هم جهت بالا بردن امنیت چک های بانکی از آنها استفاده کنند.
توضیحات بیشتر
آدرس : مشهد - سجاد - میلاد 10 پلاک 22 آدرس
۰۵۱ - ۳۷۶۳۲۲۳۰ - ۰۹۱۵ ۰۴۸ ۵۷۸۷ - ۰۹۳۵ ۳۰۶ ۶۱۰۶ تلفن تماس
info [@] chapcheck.ir ایمیل