مشهد 37632230-051 تهران 71057637-021

مشروح خبر

ارشیو اخبار بانکی

 
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
 
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
 
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
 
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
 
پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
 
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
 
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
 
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
 
یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
 
چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵
 
پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
 
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴
 
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴
 
یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴
 
سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
 
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۳
 
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳
 
جمعه ۶ تیر ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳
 
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳
 
جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳
 
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
 
پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
 
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
 
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲
 
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲
 
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲
 
پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
 
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲
 
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲
 
یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲
 
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲
 
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲
 
جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲
 
پیگیری وصول دو هزار میلیارد سوء‌ استفاده مالی
 

مدیر عامل بانک ملی ایران با بیان این‌که میزان مطالبات معوق بانک 130 هزار میلیارد ريال است، گفت: بخشی از این طلب مربوط به سوء‌استفاده مالی در بانک ملی است که کمیته‌ای را پیگیر و مسوول وصول آن کرده‌ایم.

عبدالناصر همتی با بیان این‌که بانک ملی به عنوان یک بانک بزرگ می‌تواند در اقتصاد کشور حرکت کند، اظهار کرد: این بانک نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور داشته است و امیدواریم بتوانیم برخی از مشکلاتی را که طی سال‌های گذشته بر نظام بانکی از جمله بانک ملی تحمیل شده، یک به یک پشت سر بگذاریم و اراده دولت یازدهم نیز بر این است که تیم بانکی در اختیار اقتصاد کشور باشد. 

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا بانک ملی توان رقابت با بانک‌های خصوصی را داشته و کارآمد است؟ تصریح کرد: بانک‌های خصوصی کمک بسیاری به بانک ملی ایران کردند تا بتواند از آن پوسته خارج شود، رقابت در سیستم بانکی بسیار شدید شده و بانک ملی هم تلاش می‌کند که در صحنه رقابت عقب نماند. در این راستا در زمینه‌ی فناوری اطلاعات، نیرو‌های با تجربه و هم امکانات خارج از کشور، بانک ملی، بانک خوبی است البته تحریم مشکلاتی را به ویژه در بخش بین‌الملل ایجاد کرده است، اما در داخل کشور این بانک هم چنان پرشتاب در حال خدمت کردن است. 

وی با اشاره به این‌که گردش مالی این بانک بسیار زیاد است، افزود: میزان سپرده‌های بانک ملی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ريال است و این نشان‌دهنده‌ اعتماد مردم به بانک ملی است. 

همتی با اشاره به این‌که حکم مدیران عامل بانک‌ها 2ساله است، گفت: مهم‌ترین ماموریت این است که بتوانیم بانک ملی را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم و ساختار مالی و نیروی انسانی بانک را متحول کنیم. 

مدیر عامل بانک ملی ایران با اشاره به صدمات وارد شده به این بانک طی سال‌های اخیر در پی برخی بی‌تدبیری‌ها، خاطر نشان کرد: ذات بانک‌ها قوی است و امیدواریم با راهبردهای اساسی سیاست‌هایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بانک‌ها اتخاذ کرده بتوانیم طی دو سال بانک ملی را به جایی برسانیم که مثل گذشته حرف اول را در کشور بزند. 

وی درباره‌ی مطالبات معوق این بانک گفت: وصول مطالبات معوق بانک ملی ایران یکی از کارهای اساسی است. به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده، بخشی از منابع بانک قفل شده و نمی‌توانیم نیاز‌های بخش تولید و نیاز‌های خرد مردم را تامین کنیم. 

همتی با اشاره به این‌که با بدهکاران مذاکره می‌کنیم در صورتی که به نتیجه نرسیم از ابزار‌های قانونی استفاده می‌کنیم، اضافه کرد: بانک ملی و دولت در زمینه‌ی وصول مطالبات معوق مصمم است، زیرا میزان مطالبات بسیار قابل توجه است و در صورت وصول می‌تواند سرمایه در گردش مورد نیاز واحد‌های تولیدی را که با مشکل روبه‌رو هستند تامین کند. 

وی با اشاره به این‌که دولت در سال جاری به دنبال خروج اقتصاد از وضعیت رکود است، گفت: ورود سرمایه در گردش به بخش تولید راه خروج از رکود است. 

همتی با بیان این‌که سیاست دولت این است که حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش نیابد، ادامه داد: در چنین شرایطی نقد ینگی موجود که به گردش در بیاید که لازمه‌ی آن وصول مطالبات معوق است. 

وی با بیان این‌که به بدهکاران بانک ملی ایران دو هفته فرصت دادیم که نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود و نحوه‌ی پرداخت آن اقدام کنند، اظهار کرد: همه بدهکاران بانک را با یک چشم نگاه نمی‌کنیم، زیرا برخی به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند در مقابل گروهی هم هستند که قصد پرداخت بدهی خود را ندارند. 

مدیر عامل بانک ملی ایران با اشاره به این‌که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بانک باید در خدمت تولید کشور باشد، افزود: انتقاد تولید‌کنندگان مبنی بر این که بانک‌ها بیشتر به بازرگانی توجه دارند را قبول ندارم و آمار نشان می‌دهد که مانده تسهیلات بانک ملی ۵۶ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۹ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش بازرگانی است. 

همتی با بیان این‌که میزان مطالبات معوق این بانک ۱۳ هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: اگر خالص تسهیلات پرداختی ۵۶ هزار میلیارد تومان باشد، میزان مطالبات معقو این بانک حداکثر باید دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باشد. این‌که باید توجه کرد بخشی از مطالبات مربوط به سوء‌استفاده مالی ایجاد شده در بانک ملی است که هنوز تعیین تکلیف نشده و به بانک ملی برنگشته است که به دنبال وصول آن هستیم. تیمی را مامور پگیری این موضوع کرده‌ایم. 

وی با بیان این‌که کشور ما خیلی به بانک وابسته است، اظهار کرد: این امر باعث شده که تامین مالی بخش تولید به بانک‌ها وابسته باشد به‌طوری که بیش از ۸۰ % سرمایه‌گذاری در کشور با کمک سیستم بانکی انجام می‌شود و این در حالی است که در سایر کشور‌ها با سرمایه نقش مهمی در تامین مالی دارد. 

مدیر عامل بانک ملی با اشاره به این‌که بدهی دولت به بانک ملی میراث گذشته است، گفت: حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان از دولت و شرکت‌های دولتی طلب داریم که امیدواریم به زودی به جریان بیفتد و از طریق واگذاری دارایی‌های دولت وصول شود. 

به گفته او اقتصاد مقاومتی به معنای آن است که با تکیه بر ظرفیت اقتصادی داخلی بر توطئه‌های خارج از مرزهای ملی فائق آییم. 

وی در پیش‌بینی وضعیت بازار ارز و مسکن در سال جاری خاطر نشان کرد: بسیار امیدوارم که مسائل و مشکلات حل شود به ویژه اقداماتی که در دولت یازدهم انجام می‌شود، حتما نتایج مثبتی در پی خواهد داشت. 

همتی با بیان این‌که معتقدم بخش مسکن نیز رونق می‌گیرد، گفت: برای خروج از رکود نیاز داریم که بخش مسکن از رکود خارج شود، زیرا با صنایع بسیاری ارتباط دارد، بنابراین با سیاست دولت در سال جاری رونق بر می‌گردد. 

وی با بیان این‌که شرایط فعلی بازار ارز چندان پایدار نخواهد بود، خاطر نشان کرد: ریسک خرید ارز در شرایط فعلی بالا است و همیشه برای افرادی که نمی‌خواهند ریسک کنند می‌گوییم که بهترین محل سرمایه‌گذاری بانک‌ها است. 

مدیر عامل بانک ملی درباره‌ی یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها در شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به این‌که نرخ سود سپرده‌های یکساله ۲۲ % تعیین شده نمی‌توان گفت که نرخ سود‌ها کاهش یافته است. 

وی با بیان این‌که برخی بانک‌ها ۹۰ % بازار پول را در اختیار دارند، به رعایت قانون درباره‌ نرخ سود پایبند بودند، افزود: تعدادی از موسسات بدون مجوز نرخ سود را بالا برده بودند. 

همتی با اشاره به این‌که کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تفاوتی برای مردم عادی ندارد، اضافه کرد: رشد نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت درست نبود، زیرا گران‌شدن تسهیلات را در پی داشت و باعث ضربه به تولید می‌شد. 

مدیر عامل بانک ملی به وعده‌ی بانک مرکزی مبنی بر برخورد با بانک‌ها و موسساتی که تفاهم صورت گرفته درباره‌ی نرخ سود را رعایت نکنند اشاره و اظهار کرد: سهم بانک ملی در تسهیلات مسکن مهر حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال و مسکن روستایی ۱۵ هزار میلیارد ریال بوده است. 

وی به مشکل کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات اشاره و تصریح کرد: میزان مطالبات معوق ۲۰ % نقدینگی کل کشور است که اگر وارد سیستم بانکی شود، مشکلات بسیاری از مردم حل می‌شود. 

منبع:ایسناسه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

   

مطالب پر بازدید سایت

چگونه چک صادر کنیم ؟

پرینتر های چاپ چک
شما با خوندن این اموزش با نحوه صحیح نوشتن چک و قوانین مربوط به چک آشنا میشین !
توضیحات بیشتر

چگونه نرم افزار را تهیه کنم؟

پرینتر های چاپ چک
نحوه خرید نرم افزار چاپ چک شکیبا به این صورت هستش که کاربر میتونه نرم افزار رو دانلود کنه ! تست کنه ! و بعد از اینکه مورد قبولش بود بعد خرید کنه تازه میتونه در زمان تست از پشتیبانی استفاده کنه !
توضیحات بیشتر

چه پرینتری برای چاپ چک مناسب است؟

پرینتر های چاپ چک
نرم افزار چاپ چک شکیبا با تمای پرینتر های موجود در کشور ساز گار است البته کاربران میتوانن از پرینتر های مخصوص چک هم جهت بالا بردن امنیت چک های بانکی از آنها استفاده کنند.
توضیحات بیشتر
آدرس : مشهد - سجاد - میلاد 10 پلاک 22 آدرس
۰۵۱ - ۳۷۶۳۲۲۳۰ - ۰۹۱۵ ۰۴۸ ۵۷۸۷ - ۰۹۳۵ ۳۰۶ ۶۱۰۶ تلفن تماس
info [@] chapcheck.ir ایمیل